Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1345 ze zm.) Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja dotycząca pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym jest dostępna w załączniku.
 
Druk oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o pracę - załącznik
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do urzędu w związku z odpowiedzią na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dostępna jest w załączniku.

 

Ogłoszenia o naborach i ich wynikach znajdują się w tabeli.

 

Ogłoszenia o naborach i ich wynikach:

Data
ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko Wyniki
naboru
15.12.2021 Nadinspektor ds. budowlanych
11.11.2021 Starszy inspektor ds elektrycznych
4.11.2021 Nadinspektor ds. budowlanych
19.5.2021 Starszy inspektor ds elektrycznych
12.5.2021 Sekretarz Dyrektora
15.4.2021 Nadinspektor ds. geologii
13.3.2021 Nadinspektor ds. elektrycznych
20.1.2021 Inspektor ds. administracyjnych
8.12.2020 Nadinspektor ds. budowlanych
2.09.2020 Nadinspektor ds. budowlanych

 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informacje o wynikach naboru - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Za treść informacji odpowiada:

Roman Sus - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach
Czas wytworzenia informacji:
18 kwietnia 2012r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:28.05.2018 14:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Roman Sus
Data na dokumencie:25.05.2018
Informację aktualizował:Edwin Safader
Data aktualizacji:27.12.2021 11:34