Praca w Wyższym Urzędzie Górniczym

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598), Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do urzędu w związku z odpowiedzią na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dostępna jest w załączniku.
 
Informacja dotycząca pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym jest dostępna w załączniku.
 
Informacja dotycząca pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych jest dostępna w załączniku.
 
Druk oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o pracę jest dostępny w załączniku.
 
Ogłoszenia o naborach na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w WUG (linki do strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów):

Praca w służbie cywilnej - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 


 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca w Wyższym Urzędzie Górniczym
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:28.05.2018 10:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Bałchanowska
Data na dokumencie:25.05.2018
Informację aktualizował:Anna Swiniarska-Tadla
Data aktualizacji:26.02.2024 07:56