Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej

Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej

Archiwum prowadzi i udostępnia szczegółowy rejestr posiadanych dokumentów, wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, w tym dokumenty pomiarowe, dokumenty obliczeniowe i dokumenty kartograficzne.

Udostępnianie właściwym organom i zainteresowanym stronom dokumentacji i informacji o środowisku na terenie pogórniczym z gromadzonego zasobu następuje na pisemny wniosek organów administracji państwowej oraz zainteresowanych osób.

Archiwum udostępnia informacje o środowisku na terenach pogórniczych, działając w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.).

Udostępnianie właściwym organom i zainteresowanym podmiotom
dokumentacji i informacji o środowisku na terenie pogórniczym

Podstawy prawne:

1. Art. 166 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202, 1089 i 1215).

2. Art. 8 i 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415 oraz z 2016 r. poz. 2089).

Cel udostępniania:

Archiwum udostępnia każdemu dokumentację mierniczo geologiczną zlikwidowanych zakładów górniczych w trybie i w sposób określony przepisami o ochronie środowiska, w szczególności dla potrzeb:

1) bezpiecznego prowadzenia ruchu w czynnych zakładach górniczych;
2) budowy i utrzymania systemu odwadniania w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych;
3) planowania i zagospodarowania przestrzennego terenów pogórniczych;
4) wydawania decyzji o warunkach zabudowy;
5) dochodzenia roszczeń z tytułu szkód pochodzenia górniczego;
6) przywracania terenów pogórniczych do właściwego stanu;
7) uzdatniania terenów poeksploatacyjnych pod zabudowę;
8) zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa powszechnego powstającym w wyniku procesów i zjawisk zachodzących w górotworze naruszonym robotami górniczymi. 
 
Tok postępowania:
 
1. Informacji udziela się na wniosek zainteresowanego, sporządzony według wzoru.
2. W treści informacji określa się warunki geologiczne i górnicze oraz dane dotyczące zakresu dokonanej eksploatacji górniczej a także, o ile to możliwe, o zagrożeniach dla środowiska i przydatności terenu do zabudowy i zagospodarowania. W razie uzasadnionej potrzeby do informacji dołącza się kopie dokumentów kartograficznych.

Opłaty:
 

Za udzielenie informacji pobiera się opłatę w wysokości ustalonej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Wzory dokumentów:

Wzór wniosku o udzielenie informacji o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym znajduje się w załączniku.


Kontakt w sprawie dostępu do zasobów Archiwum:

Wyższy Urząd Górniczy
Samodzielny Wydział - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej

ul. Obroki 87, 40-929 Katowice
tel.: 32 258 10 03, 32 356 03 61
e-mail: ad@wug.gov.pl

Adres korespondencyjny:

ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:Włodzimierz Mosór
Data na dokumencie:23.09.2016
Data publikacji:01.07.2003 14:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.06.2017 15:51 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
07.06.2017 09:38 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
02.02.2017 06:35 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
27.01.2017 11:52 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
27.01.2017 11:51 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
11.01.2017 22:25 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
20.12.2016 19:11 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
20.12.2016 19:07 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
10.12.2016 05:34 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
28.10.2016 11:46 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
26.09.2016 09:33 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
04.07.2016 20:05 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
04.07.2016 20:04 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
04.07.2016 20:02 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
04.07.2016 19:59 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
04.07.2016 19:58 Zmieniono tytuł załącznika z
"wniosek_o_udostępnienie_informacji_o_warunkach_geologiczno
-górniczych_na_terenie_pogórniczym.rtf" na
"Wzór_wniosek.rtf"

(Przemysław Grzesiok)
04.07.2016 19:58 Usunięto załącznik Wzor_wniosek.rtf
(Przemysław Grzesiok)
04.07.2016 19:57 Dodano załącznik
"wniosek_o_udostępnienie_informacji_o_warunkach_geologiczno
-górniczych_na_terenie_pogórniczym.rtf"

(Przemysław Grzesiok)
04.07.2016 19:57 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
04.07.2016 19:56 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
24.03.2016 14:07 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
24.03.2016 14:03 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
24.03.2016 12:17 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
24.03.2016 12:17 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
24.03.2016 12:15 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
24.03.2016 12:14 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
24.03.2016 12:13 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
24.03.2016 12:12 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
24.03.2016 12:11 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
23.03.2016 09:58 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
28.05.2015 11:55 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
15.05.2012 13:44 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
15.05.2012 13:44 Dodano załącznik "Wzor_wniosek.rtf" (Anna Nowrot)
15.05.2012 13:43 Usunięto załącznik WniosekArchiwum.rtf
(Anna Nowrot)
01.06.2010 09:47 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
15.12.2008 15:00 Edycja dokumentu (Jacek Bielawa)
15.12.2008 09:27 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
31.07.2008 14:58 Edycja dokumentu (Jacek Bielawa)
29.07.2008 11:01 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
08.01.2007 15:15 Edycja dokumentu (Jacek Bielawa)
31.07.2006 14:42 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
12.05.2006 13:12 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
12.05.2006 13:11Dodano załącznik "WniosekArchiwum.rtf"
(Edyta Pawlukiewicz)
12.05.2006 13:10Usunięto załącznik "WniosekArchiwum.rtf"
(Edyta Pawlukiewicz)
12.05.2006 13:08 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
13.02.2006 13:56 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
13.02.2006 13:40Dodano załącznik "WniosekArchiwum.rtf"
(Jarosław Królikowski)
13.02.2006 13:39Usunięto załącznik "Wzór wniosku o udzielenie informacji
o warunkach geologiczno-górniczych na terenie
zlikwidowanego zakładu górniczego."
(Jarosław Królikowski)
10.02.2006 15:43 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
10.02.2006 15:28Dodano załącznik "Wzór wniosku o udzielenie informacji o
warunkach geologiczno-górniczych na terenie zlikwidowanego
zakładu górniczego."
(Jarosław Królikowski)
10.02.2006 15:28Usunięto załącznik "WniosekArchiwum.rtf"
(Jarosław Królikowski)
10.02.2006 15:28Dodano załącznik "WniosekArchiwum.rtf"
(Jarosław Królikowski)
10.02.2006 15:27Usunięto załącznik "Wzór wniosku o udzielenie informacji
o warunkach geologiczno-górniczych na terenie
zlikwidowanego zakładu górniczego."
(Jarosław Królikowski)
16.01.2006 14:06 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
01.07.2003 14:34 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Królikowski)