Wykaz osób, którym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego stwierdził posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (innych niż kwalifikacje do wykonywania czynności mierniczego górniczego albo geologa górniczego)

 

Wykaz osób, którym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego stwierdził posiadanie kwalifikacji
do wykonywania czynności w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (innych niż
kwalifikacje do wykonywania czynności mierniczego górniczego albo geologa górniczego)

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.), wykaz osób, którym stwierdzono posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności określonych w art. 50 oraz art. 58 ust. 1 i 2 tej ustawy, zamieszcza się i aktualizuje na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędów obsługujących organy właściwe do stwierdzenia ich posiadania.

Wpisanie do wykazu następuje po stwierdzeniu posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności.

Zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 i 5–7 powołanej ustawy, wykonywanie czynności:

 • kierownika ruchu w:
  • podziemnych zakładach górniczych wydobywających:
   • węgiel kamienny lub
   • rudy metali, lub
   • kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali, lub
  • zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą podziemną, lub
  • zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną, lub
  • zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1:
   • pkt 1 lub 5 powołanej ustawy lub
   • pkt 2 lub 5 powołanej ustawy, lub
   • pkt 3 lub 5 powołanej ustawy, lub
   • pkt 4 lub 5 powołanej ustawy,
 • kierownika ruchu oraz kierowników działów ruchu: górniczego, energomechanicznego oraz ochrony środowiska, a także czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach: górniczej, mierniczej, geologicznej, budowlanej oraz ochrona środowiska – w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla,
 • geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych,
 • kierownika jednostki ratownictwa górniczego albo kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego – w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych,
 • kierownika jednostki ratownictwa górniczego – w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze

– wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania tych czynności, w drodze świadectwa wydanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Zgodnie z art. 70 ust. 2 powołanej ustawy, w wykazie zamieszcza się:

 • imię i nazwisko osoby, której stwierdzono kwalifikacje,
 • rodzaj stwierdzonych kwalifikacji.

Aktualizacja wykazu następuje w przypadku dodania nowego wpisu.

Wykaz jest zamieszczany i aktualizowany w formie załączników do niniejszej informacji. Każdy załącznik obejmuje odrębny rok kalendarzowy.

Do 31 grudnia 2011 r., zgodnie z § 33 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r. Nr 204, poz. 1474), osoby, którym stwierdzono kwalifikacje w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego, podlegały wpisowi do rejestru osób kierownictwa i dozoru ruchu, mierniczych górniczych i geologów górniczych, prowadzonego przez organ właściwy do stwierdzania kwalifikacji.

Kontakt:

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
tel.: 32 736 17 18, 32 736 17 33
e-mail: gg@wug.gov.pl

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz osób, którym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego stwierdził posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (innych niż kwalifikacje do wykonywania czynności mierniczego górniczego albo geologa górniczego)
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:Zbigniew Rawicki
Data na dokumencie:31.10.2018
Data publikacji:31.10.2018 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
31.10.2018 13:20 Edycja dokumentu (Dariusz Katan)
31.10.2018 13:20 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2018-10-31.pdf"

(Dariusz Katan)
31.10.2018 13:19 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2018-09-28.pdf

(Dariusz Katan)
01.10.2018 14:43 Edycja dokumentu (Dariusz Katan)
01.10.2018 14:42 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2018-09-28.pdf"

(Dariusz Katan)
01.10.2018 14:41 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_20-09-2018.pdf

(Dariusz Katan)
24.09.2018 11:10 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
24.09.2018 11:09 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
24.09.2018 11:09 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_20-09-2018.pdf"

(Paweł Szczechla)
24.09.2018 11:08 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2018-08-31.pdf

(Paweł Szczechla)
31.08.2018 13:18 Edycja dokumentu (Dariusz Katan)
31.08.2018 13:16 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2018-08-31.pdf"

(Dariusz Katan)
31.08.2018 13:15 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2018-07-31.pdf

(Dariusz Katan)
31.07.2018 13:11 Edycja dokumentu (Dariusz Katan)
31.07.2018 13:10 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2018-07-31.pdf"

(Dariusz Katan)
31.07.2018 13:09 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2018-05-30.pdf

(Dariusz Katan)
30.05.2018 13:14 Edycja dokumentu (Dariusz Katan)
30.05.2018 13:13 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2018-05-30.pdf"

(Dariusz Katan)
30.05.2018 13:13 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2018-04-30.pdf

(Dariusz Katan)
30.04.2018 13:15 Edycja dokumentu (Dariusz Katan)
30.04.2018 13:14 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2018-04-30.pdf"

(Dariusz Katan)
30.04.2018 13:14 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2018-03-30.pdf

(Dariusz Katan)
30.03.2018 13:44 Edycja dokumentu (Dariusz Katan)
30.03.2018 13:43 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2018-03-30.pdf"

(Dariusz Katan)
30.03.2018 13:42 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2018-03-01.pdf

(Dariusz Katan)
01.03.2018 13:13 Edycja dokumentu (Dariusz Katan)
01.03.2018 13:12 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2018-03-01.pdf"

(Dariusz Katan)
01.03.2018 13:11 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2018-01-31.pdf

(Dariusz Katan)
01.02.2018 12:40 Edycja dokumentu (Dariusz Katan)
01.02.2018 12:38 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2018-01-31.pdf"

(Dariusz Katan)
01.02.2018 12:37 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2017-12-29.pdf

(Dariusz Katan)
29.12.2017 13:23 Edycja dokumentu (Dariusz Katan)
29.12.2017 13:20 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2017-12-29.pdf"

(Dariusz Katan)
29.12.2017 13:19 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2017-11-27.pdf

(Dariusz Katan)
27.11.2017 16:29 Edycja dokumentu (Dariusz Katan)
27.11.2017 16:28 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2017-11-27.pdf"

(Dariusz Katan)
27.11.2017 16:27 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2017-09-27.pdf

(Dariusz Katan)
27.09.2017 09:22 Edycja dokumentu (Dariusz Katan)
27.09.2017 09:20 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2017-09-27.pdf"

(Dariusz Katan)
27.09.2017 09:19 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2017-08-28.pdf

(Dariusz Katan)
28.08.2017 12:44 Edycja dokumentu (Dariusz Katan)
28.08.2017 12:38 Edycja dokumentu (Dariusz Katan)
28.08.2017 12:36 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_2017-08-28.pdf"

(Dariusz Katan)
28.08.2017 12:35 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_25-07-2017.pdf

(Dariusz Katan)
25.07.2017 15:09 Edycja dokumentu (Dariusz Bęben)
25.07.2017 15:09 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_23-06-2017.pdf

(Dariusz Bęben)
25.07.2017 15:07 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_25-07-2017.pdf "

(Dariusz Bęben)
24.06.2017 15:52 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
23.06.2017 13:59 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
23.06.2017 13:59 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_23-05-2017.pdf

(Przemysław Grzesiok)
23.06.2017 13:58 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_23-06-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
07.06.2017 09:39 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
23.05.2017 13:46 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
23.05.2017 13:46 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_27-03-2017.pdf

(Przemysław Grzesiok)
23.05.2017 13:45 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_23-05-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
27.03.2017 07:39 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
27.03.2017 07:39 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_27-03-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
27.03.2017 07:39 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_28-02-2017.pdf

(Przemysław Grzesiok)
28.02.2017 10:21 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
28.02.2017 10:20 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_28-02-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
28.02.2017 10:20 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_1-02-2017.pdf

(Przemysław Grzesiok)
02.02.2017 06:52 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
02.02.2017 06:52 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_1-02-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
02.02.2017 06:52 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_11-01-2017.pdf

(Przemysław Grzesiok)
02.02.2017 06:52 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
11.01.2017 22:42 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
11.01.2017 22:42 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_11-01-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
11.01.2017 22:42 Usunięto załącznik
kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_29-12-2016.pdf

(Przemysław Grzesiok)
11.01.2017 22:27 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
30.12.2016 07:26 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
30.12.2016 07:26 Dodano załącznik
"kwalifikacje_górnicze_i_ratownicze_wykaz_29-12-2016.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
30.12.2016 07:25 Usunięto załącznik stwierdzenie kwalifikacji 2012.pdf
(Przemysław Grzesiok)
30.12.2016 07:25 Usunięto załącznik stwierdzenie kwalifikacji 2013.pdf
(Przemysław Grzesiok)
30.12.2016 07:25 Usunięto załącznik stwierdzenie kwalifikacji 2014.pdf
(Przemysław Grzesiok)
30.12.2016 07:25 Usunięto załącznik stwierdzenie kwalifikacji 2015.pdf
(Przemysław Grzesiok)
30.12.2016 07:24 Usunięto załącznik stwierdzenie kwalifikacji stan na
9.11.2016 r..pdf

(Przemysław Grzesiok)
10.12.2016 05:35 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
14.11.2016 12:47 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:47 Dodano załącznik "stwierdzenie kwalifikacji stan na
9.11.2016 r..pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:46 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:46 Dodano załącznik "stwierdzenie kwalifikacji 2015.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:46 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:46 Dodano załącznik "stwierdzenie kwalifikacji 2014.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:45 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:45 Dodano załącznik "stwierdzenie kwalifikacji 2013.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:45 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:45 Dodano załącznik "stwierdzenie kwalifikacji 2012.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:01 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 11:53 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 11:53 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 11:52 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 10:54 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
14.11.2016 10:52 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
30.03.2016 11:06 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
30.03.2016 11:04 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
23.03.2016 09:34 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
24.02.2016 12:37 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
28.05.2015 11:54 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2015 11:15 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2015 11:15 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
11.08.2014 14:14 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
11.08.2014 14:13 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
10.02.2012 09:37 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
12.01.2012 13:29 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
12.01.2012 13:20 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
05.03.2010 11:19 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
29.07.2008 11:17 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
08.10.2007 10:20 Edycja dokumentu (Jacek Bielawa)
08.10.2007 08:41 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
16.01.2006 14:03 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
01.07.2003 13:34 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Królikowski)