Wykaz osób, którym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego stwierdził posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego albo geologa górniczego

 

Wykaz osób, którym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego stwierdził posiadanie kwalifikacji
do wykonywania czynności mierniczego górniczego albo geologa górniczego

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202, 1089 i 1215), wykaz osób, którym stwierdzono posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności określonych w art. 50 oraz art. 58 ust. 1 i 2 tej ustawy, zamieszcza się i aktualizuje na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędów obsługujących organy właściwe do stwierdzenia ich posiadania.

Wpisanie do wykazu następuje po stwierdzeniu posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności.

Zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 3 i 4 powołanej ustawy, wykonywanie czynności:

 • mierniczego górniczego w:
  • zakładach górniczych, zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 powołanej ustawy oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 powołanej ustawy, albo
  • zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 powołanej ustawy,
 • geologa górniczego w:
  • zakładach górniczych, zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 powołanej ustawy oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 powołanej ustawy, albo
  • zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 powołanej ustawy

– wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania tych czynności, w drodze świadectwa wydanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Zgodnie z art. 70 ust. 2 powołanej ustawy, w wykazie zamieszcza się:

 • imię i nazwisko osoby, której stwierdzono kwalifikacje,
 • rodzaj stwierdzonych kwalifikacji.

Aktualizacja wykazu następuje w przypadku dodania nowego wpisu.

Wykaz jest zamieszczany i aktualizowany w formie załącznika do niniejszej informacji, obejmując informacje o stwierdzeniach dokonanych od 1 stycznia 2012 r.

Do 31 grudnia 2011 r., zgodnie z § 33 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r. Nr 204, poz. 1474), osoby, którym stwierdzono kwalifikacje w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego, podlegały wpisowi do rejestru osób kierownictwa i dozoru ruchu, mierniczych górniczych i geologów górniczych, prowadzonego przez organ właściwy do stwierdzania kwalifikacji.

Kontakt:

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
tel.: 32 736 17 82
e-mail: osg@wug.gov.pl

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz osób, którym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego stwierdził posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego albo geologa górniczego
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:Piotr Kujawski
Data na dokumencie:01.10.2018
Data publikacji:01.10.2018 10:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.11.2018 15:10 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
19.11.2018 15:10 Dodano załącznik "wykaz
kwalifikacji_mg_i_gg_wykaz_19-11-2018.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
19.11.2018 15:09 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
19.11.2018 15:09 Usunięto załącznik
wykaz_kwalifikacji_mg_i_gg_wykaz_23-10-2018.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
24.10.2018 12:45 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
24.10.2018 12:45 Dodano załącznik
"wykaz_kwalifikacji_mg_i_gg_wykaz_23-10-2018.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
24.10.2018 12:45 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
24.10.2018 12:44 Usunięto załącznik
wykaz_kwalifikacji_mg_i_gg_20-09-2018.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
01.10.2018 11:31 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
01.10.2018 11:30 Usunięto załącznik
Wykaz_kwalifikacji_mg_i_gg_27-08-2018.pdf

(Paweł Szczechla)
01.10.2018 11:30 Dodano załącznik
"wykaz_kwalifikacji_mg_i_gg_20-09-2018.pdf"

(Paweł Szczechla)
28.08.2018 11:09 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
28.08.2018 11:09 Dodano załącznik
"Wykaz_kwalifikacji_mg_i_gg_27-08-2018.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
28.08.2018 11:09 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
28.08.2018 11:08 Usunięto załącznik Wykaz kwalifikacji_mg_i_gg_na
dzień_4-07-2018.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
05.07.2018 10:25 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
05.07.2018 10:25 Usunięto załącznik Wykaz kwalifikacji_mg_i_gg_na
dzień_27-06-2018.pdf

(Paweł Szczechla)
05.07.2018 10:25 Dodano załącznik "Wykaz kwalifikacji_mg_i_gg_na
dzień_4-07-2018.pdf"

(Paweł Szczechla)
28.06.2018 09:37 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
28.06.2018 09:37 Dodano załącznik "Wykaz kwalifikacji_mg_i_gg_na
dzień_27-06-2018.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
28.06.2018 09:36 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
28.06.2018 09:36 Usunięto załącznik kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_na
dzień_20-06-2018.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
22.06.2018 13:05 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
22.06.2018 13:05 Dodano załącznik "kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_na
dzień_20-06-2018.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
22.06.2018 13:04 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
22.06.2018 13:04 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_14-05-2018.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
15.05.2018 13:08 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
15.05.2018 13:08 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_14-05-2018.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
15.05.2018 13:08 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
15.05.2018 13:08 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_na_06-04-2018.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
10.04.2018 12:46 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
10.04.2018 12:46 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_na_06-04-2018.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
10.04.2018 12:46 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
10.04.2018 12:46 Usunięto załącznik
Kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_02-03-2018.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
14.03.2018 07:47 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.03.2018 07:47 Dodano załącznik
"Kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_02-03-2018.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
14.03.2018 07:46 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.03.2018 07:46 Usunięto załącznik
Kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_26-02-2018.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
28.02.2018 13:29 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
28.02.2018 13:29 Dodano załącznik
"Kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_26-02-2018.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
28.02.2018 13:28 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_22-01-2018.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
23.01.2018 12:07 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
23.01.2018 12:07 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_22-01-2018.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
23.01.2018 12:06 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
23.01.2018 12:06 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_na_16-01-2018.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
17.01.2018 09:36 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
17.01.2018 09:36 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_na_16-01-2018.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
17.01.2018 09:36 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
17.01.2018 09:36 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_na_14-12-2017.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
15.12.2017 13:56 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
15.12.2017 13:56 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_na_14-12-2017.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
15.12.2017 13:55 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
15.12.2017 13:55 Usunięto załącznik Kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_stan na
27-11-2017.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
28.11.2017 14:43 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
28.11.2017 14:43 Dodano załącznik "Kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_stan na
27-11-2017.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
28.11.2017 14:43 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
28.11.2017 14:43 Usunięto załącznik Kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_stan na
3.10.2017.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
06.10.2017 10:30 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
06.10.2017 10:30 Dodano załącznik "Kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_stan na
3.10.2017.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
06.10.2017 10:29 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
06.10.2017 10:29 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_25-08-2017.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
31.08.2017 10:06 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
31.08.2017 10:05 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_25-08-2017.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
31.08.2017 10:05 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_28-06-2017.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
29.06.2017 08:23 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
29.06.2017 08:23 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_9-06-2017.pdf

(Przemysław Grzesiok)
29.06.2017 08:23 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_28-06-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
24.06.2017 15:52 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
12.06.2017 08:54 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
12.06.2017 08:54 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_16-05-2017.pdf

(Przemysław Grzesiok)
12.06.2017 08:54 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_9-06-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
07.06.2017 09:39 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
17.05.2017 13:38 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
17.05.2017 13:38 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_16-05-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
17.05.2017 13:37 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_16-05-2017.pdf

(Przemysław Grzesiok)
17.05.2017 11:49 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
17.05.2017 11:48 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_16-05-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
17.05.2017 11:48 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_25-04-2017.pdf

(Przemysław Grzesiok)
26.04.2017 08:02 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
26.04.2017 08:02 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_25-04-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
26.04.2017 08:01 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_11-04-2017.pdf

(Przemysław Grzesiok)
12.04.2017 09:35 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
12.04.2017 09:34 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_11-04-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
12.04.2017 09:34 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_14-03-2017.pdf

(Przemysław Grzesiok)
14.03.2017 15:01 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
14.03.2017 15:01 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_14-03-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
14.03.2017 15:01 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_28-02-2017.pdf

(Przemysław Grzesiok)
28.02.2017 10:22 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
28.02.2017 10:22 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_28-02-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
28.02.2017 10:21 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_10-02-2017.pdf

(Przemysław Grzesiok)
13.02.2017 08:55 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
13.02.2017 08:55 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_10-02-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
13.02.2017 08:55 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_1-02-2017.pdf

(Przemysław Grzesiok)
02.02.2017 06:51 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
02.02.2017 06:51 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_1-02-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
02.02.2017 06:51 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_1-02-2017.pdf

(Przemysław Grzesiok)
02.02.2017 06:43 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
02.02.2017 06:43 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_1-02-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
02.02.2017 06:42 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_17-01-2017.pdf

(Przemysław Grzesiok)
02.02.2017 06:36 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
18.01.2017 07:31 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
18.01.2017 07:31 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_17-01-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
18.01.2017 07:31 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_11-01-2017.pdf

(Przemysław Grzesiok)
11.01.2017 22:41 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
11.01.2017 22:41 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_11-01-2017.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
11.01.2017 22:41 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_23-12-2016.pdf

(Przemysław Grzesiok)
11.01.2017 22:27 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
23.12.2016 08:36 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
23.12.2016 08:36 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_23-12-2016.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
23.12.2016 08:36 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_16-12-2016.pdf

(Przemysław Grzesiok)
16.12.2016 14:12 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
16.12.2016 14:12 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_16-12-2016.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
16.12.2016 14:12 Usunięto załącznik
kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_12-12-2016.pdf

(Przemysław Grzesiok)
13.12.2016 12:19 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
13.12.2016 12:18 Dodano załącznik
"kwalifikacje_mg_i_gg_wykaz_12-12-2016.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
13.12.2016 12:18 Usunięto załącznik
OSG_stwierdzenie_kwalifikacji_stan_na_22-11-2016.pdf

(Przemysław Grzesiok)
10.12.2016 05:34 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
23.11.2016 18:22 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
23.11.2016 18:20 Dodano załącznik
"OSG_stwierdzenie_kwalifikacji_stan_na_22-11-2016.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
23.11.2016 18:20 Usunięto załącznik OSG stwierdzenie kwalifikacji stan na
15.11.2016 r.

(Przemysław Grzesiok)
23.11.2016 18:20 Usunięto załącznik OSG stwierdzenie kwalifikacji 2015.pdf
(Przemysław Grzesiok)
23.11.2016 18:20 Usunięto załącznik OSG stwierdzenie kwalifikacji 2014.pdf
(Przemysław Grzesiok)
23.11.2016 18:19 Usunięto załącznik OSG stwierdzenie kwalifikacji 2013.pdf
(Przemysław Grzesiok)
23.11.2016 18:19 Usunięto załącznik OSG stwierdzenie kwalifikacji 2012.pdf
(Przemysław Grzesiok)
17.11.2016 05:47 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
17.11.2016 05:46 Dodano załącznik "OSG stwierdzenie kwalifikacji stan na
15.11.2016 r."

(Przemysław Grzesiok)
17.11.2016 05:45 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
17.11.2016 05:44 Usunięto załącznik OSG stwierdzenie kwalifikacji stan na
9.11.2016 r..pdf

(Przemysław Grzesiok)
15.11.2016 10:58 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
15.11.2016 10:58 Dodano załącznik "OSG stwierdzenie kwalifikacji stan na
9.11.2016 r..pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
15.11.2016 10:57 Dodano załącznik "OSG stwierdzenie kwalifikacji 2015.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
15.11.2016 10:57 Dodano załącznik "OSG stwierdzenie kwalifikacji 2014.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
15.11.2016 10:57 Dodano załącznik "OSG stwierdzenie kwalifikacji 2013.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
15.11.2016 10:57 Dodano załącznik "OSG stwierdzenie kwalifikacji 2012.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
15.11.2016 10:56 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
15.11.2016 10:56 Usunięto załącznik stwierdzenie kwalifikacji stan na
9.11.2016 r..pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
15.11.2016 10:56 Usunięto załącznik stwierdzenie kwalifikacji 2015.pdf
(Anna Swiniarska-Tadla)
15.11.2016 10:56 Usunięto załącznik stwierdzenie kwalifikacji 2014.pdf
(Anna Swiniarska-Tadla)
15.11.2016 10:56 Usunięto załącznik stwierdzenie kwalifikacji 2013.pdf
(Anna Swiniarska-Tadla)
15.11.2016 10:55 Usunięto załącznik stwierdzenie kwalifikacji 2012.pdf
(Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:44 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:44 Dodano załącznik "stwierdzenie kwalifikacji stan na
9.11.2016 r..pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:44 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:43 Dodano załącznik "stwierdzenie kwalifikacji 2015.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:43 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:43 Dodano załącznik "stwierdzenie kwalifikacji 2014.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:43 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:42 Dodano załącznik "stwierdzenie kwalifikacji 2013.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:42 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:42 Dodano załącznik "stwierdzenie kwalifikacji 2012.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:10 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
14.11.2016 12:04 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 12:00 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 11:50 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 11:49 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 11:48 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 11:45 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 10:55 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
14.11.2016 10:52 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
27.09.2016 10:33 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
30.03.2016 11:11 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
23.03.2016 09:40 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
24.02.2016 12:38 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
28.05.2015 11:55 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2015 11:55 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
03.11.2014 08:26 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
11.09.2014 14:15 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
06.02.2012 13:41 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
12.01.2012 13:24 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
29.07.2008 11:23 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
19.11.2004 13:28 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
01.07.2003 14:39 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
01.07.2003 14:39 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
01.07.2003 13:24 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Królikowski)