Wykaz osób, którym nadano uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego

 

Wykaz osób, którym nadano uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202, 1089 i 1215), wykaz osób, którym nadano uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, zamieszcza i aktualizuje w Biuletynie Informacji Publicznej Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Wpisanie do wykazu następuje po nadaniu uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego. Uprawnienia te są nadawane osobie fizycznej lub osobie prawnej, w drodze decyzji, przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (art. 74 powołanej ustawy).

Zgodnie z art. 76 ust. 2 powołanej ustawy, wykaz obejmuje:

 • imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwę osoby prawnej,
 • zakres nadanych uprawnień w sposób określony w art. 72 tej ustawy,
 • okres obowiązywania decyzji w sprawie nadania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego,
 • w przypadku osób prawnych – także imię i nazwisko zatrudnionej osoby fizycznej, spełniającej wymagania określone w art. 71 ust. 1 tej ustawy, która będzie wykonywała badania i sporządzała opinie w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego.

Usunięcie wpisu z wykazu następuje niezwłocznie w przypadku cofnięcia uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego (art. 78 ust. 4 powołanej ustawy). Cofnięcie uprawnień następuje w drodze decyzji wydanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego niezwłocznie w przypadku wykonywania przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego czynności w zakresie, w którym nadano uprawnienia, z rażącym niedbalstwem, z rażącym naruszeniem ustawy lub wydanych na jej podstawie przepisów, lub utraty wymagań, o których mowa w art. 71 powołanej ustawy, niezbędnych do uzyskania uprawnień (art. 77 ust. 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy).

Aktualizacja wykazu następuje w przypadku:

 • wpisania do wykazu,
 • usunięcia wpisu z wykazu w związku z cofnięciem uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego,
 • upływu okresu obowiązywania decyzji w sprawie nadania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego.

Aktualizacja wykazu polega na:

 • wprowadzeniu wpisów w jego nowej wersji;
 • pominięciu w jego nowej wersji:
  • wpisów usuniętych,
  • wpisów nieaktualnych.

Wykaz jest zamieszczany i aktualizowany w formie załącznika do niniejszej informacji.

Kontakt:

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Energomechaniczny
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
tel.: 32 736 17 24, 32 736 17 94
e-mail: gem@wug.gov.pl

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz osób, którym nadano uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:Zbigniew de_Lorm
Data na dokumencie:14.11.2016
Data publikacji:01.07.2003 13:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
29.11.2018 11:26 Usunięto załącznik WYKAZ OSÓB, KTÓRYM NADANO
UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY DO SPRAW RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
- (20 LISTOPADA 2018 R).pdf

(Grzegorz Strózik)
29.11.2018 11:26 Dodano załącznik "WYKAZ OSÓB, KTÓRYM NADANO UPRAWNIENIA
RZECZOZNAWCY DO SPRAW RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO - (23
LISTOPAD 2018 R)"

(Grzegorz Strózik)
19.11.2018 13:03 Usunięto załącznik WYKAZ OSÓB, KTÓRYM NADANO
UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY DO SPRAW RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO

(Grzegorz Strózik)
19.11.2018 13:02 Dodano załącznik "WYKAZ OSÓB, KTÓRYM NADANO UPRAWNIENIA
RZECZOZNAWCY DO SPRAW RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO - (20
LISTOPADA 2018 R).pdf"

(Grzegorz Strózik)
20.04.2018 11:26 Edycja dokumentu (Grzegorz Strózik)
20.04.2018 11:26 Usunięto załącznik WYKAZ OSÓB, KTÓRYM NADANO
UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY DO SPRAW RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
- (31 STYCZNIA 2018 R).pdf.PDF

(Grzegorz Strózik)
20.04.2018 11:25 Dodano załącznik "WYKAZ OSÓB, KTÓRYM NADANO UPRAWNIENIA
RZECZOZNAWCY DO SPRAW RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO"

(Grzegorz Strózik)
26.02.2018 13:53 Usunięto załącznik Wykaz osób, którym nadano
uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego
- 31 październik 2017 r.

(Grzegorz Strózik)
26.02.2018 13:53 Dodano załącznik "WYKAZ OSÓB, KTÓRYM NADANO UPRAWNIENIA
RZECZOZNAWCY DO SPRAW RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO - (31
STYCZNIA 2018 R).pdf.PDF"

(Grzegorz Strózik)
07.11.2017 12:56 Usunięto załącznik Wykaz osób, którym nadano
uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego
- 30 wrzesnia 2017 r.pdf

(Grzegorz Strózik)
07.11.2017 12:55 Dodano załącznik "Wykaz osób, którym nadano uprawnienia
rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego - 31
październik 2017 r."

(Grzegorz Strózik)
16.10.2017 08:49 Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz osób, którym nadano
uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego
- _30 wrzesnia 2017 r_.do.pdf" na "Wykaz osób, którym
nadano uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu
górniczego - 30 wrzesnia 2017 r.pdf"

(Grzegorz Strózik)
16.10.2017 08:48 Usunięto załącznik Wykaz osób, którym nadano
uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego
- 22 maja 2017 r.pdf

(Grzegorz Strózik)
16.10.2017 08:47 Dodano załącznik "Wykaz osób, którym nadano uprawnienia
rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego - _30
wrzesnia 2017 r_.do.pdf"

(Grzegorz Strózik)
24.06.2017 15:53 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
07.06.2017 09:40 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
22.05.2017 16:20 Edycja dokumentu (Grzegorz Strózik)
22.05.2017 16:20 Usunięto załącznik Wykaz osób, którym nadano
uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego
- 26 kwietnia 2017 r.pdf

(Grzegorz Strózik)
22.05.2017 16:19 Dodano załącznik "Wykaz osób, którym nadano uprawnienia
rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego - 22 maja
2017 r.pdf"

(Grzegorz Strózik)
26.04.2017 11:59 Edycja dokumentu (Grzegorz Strózik)
26.04.2017 11:58 Usunięto załącznik Wykaz osób, którym nadano
uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego
- 20 kwietnia 2017 r.pdf

(Grzegorz Strózik)
26.04.2017 11:58 Dodano załącznik "Wykaz osób, którym nadano uprawnienia
rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego - 26
kwietnia 2017 r.pdf"

(Grzegorz Strózik)
20.04.2017 10:02 Dodano załącznik "Wykaz osób, którym nadano uprawnienia
rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego - 20
kwietnia 2017 r.pdf"

(Grzegorz Strózik)
20.04.2017 10:02 Usunięto załącznik Wykaz osób, którym nadano
uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego
- 31 marca 2017 r.pdf

(Grzegorz Strózik)
20.04.2017 10:02 Usunięto załącznik Wykaz osób, którym nadano
uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego
- 20 kwietnia 2017 r.pdf

(Grzegorz Strózik)
20.04.2017 10:01 Dodano załącznik "Wykaz osób, którym nadano uprawnienia
rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego - 20
kwietnia 2017 r.pdf"

(Grzegorz Strózik)
01.04.2017 19:33 Dodano załącznik "Wykaz osób, którym nadano uprawnienia
rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego - 31 marca
2017 r.pdf"

(Przemysław Grzesiok)
01.04.2017 19:32 Usunięto załącznik Wykaz osób, którym nadano
uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego

(Przemysław Grzesiok)
01.04.2017 19:30Dokument został odzyskany. (Przemysław Grzesiok)
31.03.2017 12:53Dokument usunięto. (Grzegorz Strózik)
02.02.2017 06:54 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
25.01.2017 13:05 Dodano załącznik "Wykaz osób, którym nadano uprawnienia
rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego"

(Grzegorz Strózik)
25.01.2017 13:03 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na
13.06.2016 r.pdf

(Grzegorz Strózik)
11.01.2017 22:28 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
10.12.2016 05:35 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
14.11.2016 12:28 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
14.11.2016 12:27 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
14.11.2016 12:23 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
14.11.2016 12:23 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
14.11.2016 12:22 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
14.11.2016 12:20 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
14.11.2016 12:16 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
14.11.2016 12:15 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
14.11.2016 12:13 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
14.11.2016 12:05 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 11:57 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 11:56 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 11:55 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.11.2016 10:56 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
14.11.2016 10:51 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
27.10.2016 13:12 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
22.07.2016 09:09 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
22.07.2016 09:08 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
22.07.2016 09:08 Usunięto załącznik Definicje.txt
(Jarosław Królikowski)
22.07.2016 09:07Dokument został odzyskany.
(Jarosław Królikowski)
22.07.2016 09:07Dokument usunięto. (Jarosław Królikowski)
22.07.2016 09:03 Edycja dokumentu (Mateusz Krauze)
22.07.2016 09:03 Dodano załącznik "Definicje.txt" (Mateusz Krauze)
22.07.2016 09:02 Edycja dokumentu (Mateusz Krauze)
30.06.2016 14:49 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
30.06.2016 14:49 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 13.06.2016
r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
30.06.2016 14:49 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
30.06.2016 14:48 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na
13.06.2016 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
15.06.2016 15:00 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
15.06.2016 15:00 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 13.06.2016
r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
15.06.2016 15:00 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na
13.06.2016 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
15.06.2016 14:49 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
15.06.2016 14:49 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 13.06.2016
r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
15.06.2016 14:49 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na
26.04.2016 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
30.05.2016 10:00 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
30.05.2016 10:00 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 26.04.2016
r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
30.05.2016 09:59 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
30.05.2016 09:59 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na
26.04.2016 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
02.05.2016 11:50 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
02.05.2016 11:50 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 26.04.2016
r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
02.05.2016 11:49 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
02.05.2016 11:49 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na
26.04.2016 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
27.04.2016 10:43 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
27.04.2016 10:43 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 26.04.2016
r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
27.04.2016 10:43 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na
26.04.2016 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
26.04.2016 10:23 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
26.04.2016 10:23 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 26.04.2016
r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
26.04.2016 10:22 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
26.04.2016 10:22 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na
18.04.2016 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
22.04.2016 12:48 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
22.04.2016 12:48 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 18.04.2016
r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
22.04.2016 12:46 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
22.04.2016 12:46 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na
13.04.2016 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
14.04.2016 13:38 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.04.2016 13:38 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 13.04.2016
r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
14.04.2016 13:38 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
14.04.2016 13:38 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na
24.03.2016 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
30.03.2016 13:14 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
30.03.2016 13:14 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 24.03.2016
r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
30.03.2016 13:13 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
30.03.2016 13:13 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na
24.03.2016 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
24.03.2016 13:32 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
24.03.2016 13:32 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 24.03.2016
r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
24.03.2016 13:31 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
24.03.2016 13:31 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na
9.03.2016 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
23.03.2016 09:45 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
23.03.2016 09:42 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
09.03.2016 10:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Bednarczyk)
09.03.2016 10:22 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 9.03.2016
r.pdf"

(Agnieszka Bednarczyk)
09.03.2016 10:21 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na
8.03.2016 r.pdf

(Agnieszka Bednarczyk)
08.03.2016 13:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Bednarczyk)
08.03.2016 13:20 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 8.03.2016
r.pdf"

(Agnieszka Bednarczyk)
08.03.2016 13:19 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na
16.02.2016 r.pdf

(Agnieszka Bednarczyk)
02.03.2016 11:33 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
16.02.2016 14:40 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
16.02.2016 14:40 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 16.02.2016
r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
16.02.2016 14:39 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
16.02.2016 14:39 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 1 lutego
2016 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
05.02.2016 14:41 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
05.02.2016 14:41 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 1 lutego
2016 r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
05.02.2016 14:41 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 7
grudnia 2015 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
15.12.2015 11:12 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
15.12.2015 11:11 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
15.12.2015 11:11 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 7 grudnia
2015 r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
15.12.2015 11:10 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
15.12.2015 11:10 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 31
sierpnia 2015 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
02.09.2015 10:08 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
02.09.2015 10:08 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 31
sierpnia 2015 r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
02.09.2015 10:08 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 25
sierpnia 2015 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
25.08.2015 13:48 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
25.08.2015 13:48 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 25
sierpnia 2015 r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
25.08.2015 13:48 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 21
sierpnia 2015 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
21.08.2015 14:42 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
21.08.2015 14:42 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 21
sierpnia 2015 r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
21.08.2015 14:41 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
21.08.2015 14:41 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 1
czerwca 2015 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
03.06.2015 09:36 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
03.06.2015 09:36 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 1 czerwca
2015 r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
03.06.2015 09:35 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
03.06.2015 09:35 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 15 maja
2015 r..pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
28.05.2015 11:55 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
15.05.2015 10:02 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
15.05.2015 10:01 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 15 maja
2015 r..pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
15.05.2015 10:01 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
15.05.2015 10:01 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 30
kwietnia 2015 r..pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
04.05.2015 14:11 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
04.05.2015 14:11 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 30
kwietnia 2015 r..pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
04.05.2015 14:11 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
04.05.2015 14:11 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 25
lutego 2015 r..pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
17.04.2015 13:13 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
17.04.2015 13:12 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
17.04.2015 13:10 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 25 lutego
2015 r..pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
17.04.2015 13:10 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 25
lutego 2015 r..pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
25.02.2015 11:05 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
25.02.2015 11:03 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 25 lutego
2015 r..pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
25.02.2015 11:03 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 9 lutego
2015 r..pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
09.02.2015 11:32 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
09.02.2015 11:30 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 9 lutego
2015 r..pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
09.02.2015 11:29 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 29
stycznia 2015 r..pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
29.01.2015 15:30 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
29.01.2015 15:28 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - stan na 29
stycznia 2015 r..pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
29.01.2015 15:27 Usunięto załącznik stwierdzenie kwalifikacji stan na 27
stycznia 2015 r.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
27.01.2015 14:37 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
27.01.2015 14:37 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
27.01.2015 14:35 Dodano załącznik "stwierdzenie kwalifikacji stan na 27
stycznia 2015 r.pdf"

(Anna Swiniarska-Tadla)
27.01.2015 14:35 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - STYCZEN 2015.pdf
(Anna Swiniarska-Tadla)
27.01.2015 13:30 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
27.01.2015 13:29 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
27.01.2015 13:28 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - STYCZEN 2015.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
27.01.2015 13:27 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - STYCZEN 2015.pdf
(Anna Swiniarska-Tadla)
12.01.2015 14:34 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
12.01.2015 14:32 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - STYCZEN 2015.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
12.01.2015 14:32 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - GRUDZIEN
2014.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
30.12.2014 13:39 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
30.12.2014 13:37 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - GRUDZIEN 2014.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
30.12.2014 13:36 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - GRUDZIEN
2014.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
29.12.2014 10:38 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
29.12.2014 10:36 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - GRUDZIEN 2014.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
29.12.2014 10:36 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - GRUDZIEN
2014.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
19.12.2014 10:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Bednarczyk)
19.12.2014 10:57 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - GRUDZIEN 2014.pdf"
(Agnieszka Bednarczyk)
19.12.2014 10:57 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - GRUDZIEN
2014.pdf

(Agnieszka Bednarczyk)
19.12.2014 10:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Bednarczyk)
19.12.2014 10:51 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - GRUDZIEN 2014.pdf"
(Agnieszka Bednarczyk)
19.12.2014 10:51 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - GRUDZIEN
2014.pdf

(Agnieszka Bednarczyk)
16.12.2014 10:11 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
16.12.2014 10:09 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - GRUDZIEN 2014.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
16.12.2014 10:09 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - GRUDZIEN
2014.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
15.12.2014 09:59 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
15.12.2014 09:57 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - GRUDZIEN 2014.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
15.12.2014 09:56 Usunięto załącznik WYKAZ RZECZOZNAWCOW - GRUDZIEN
2014.pdf

(Anna Swiniarska-Tadla)
05.12.2014 14:59 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
05.12.2014 14:58 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
05.12.2014 14:57 Dodano załącznik "WYKAZ RZECZOZNAWCOW - GRUDZIEN 2014.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
05.12.2014 14:56 Usunięto załącznik WYKAZ.pdf
(Anna Swiniarska-Tadla)
05.12.2014 14:56 Usunięto załącznik WYKAZ.pdf
(Anna Swiniarska-Tadla)
04.12.2014 08:37 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
04.12.2014 08:36 Dodano załącznik "WYKAZ.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
21.11.2014 07:16 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
21.11.2014 07:14 Dodano załącznik "WYKAZ.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
21.11.2014 07:14 Usunięto załącznik Wykaz rzeczoznawców
(Anna Swiniarska-Tadla)
07.11.2014 14:36 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
07.11.2014 14:34 Dodano załącznik "Wykaz rzeczoznawców"
(Anna Swiniarska-Tadla)
07.11.2014 14:34 Usunięto załącznik Wykaz rzeczoznawców
(Anna Swiniarska-Tadla)
07.11.2014 13:38 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
07.11.2014 13:37 Dodano załącznik "Wykaz rzeczoznawców"
(Anna Swiniarska-Tadla)
07.11.2014 13:36 Usunięto załącznik WYKAZ.pdf
(Anna Swiniarska-Tadla)
30.09.2014 14:30 Dodano załącznik "WYKAZ.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
30.09.2014 14:29 Usunięto załącznik WYKAZ.pdf
(Anna Swiniarska-Tadla)
26.09.2014 12:56 Dodano załącznik "WYKAZ.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
26.09.2014 12:48 Usunięto załącznik Wykaz na sierpień 2014 r..pdf
(Anna Swiniarska-Tadla)
18.09.2014 10:29 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
18.09.2014 10:28 Dodano załącznik "Wykaz na sierpień 2014 r..pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
18.09.2014 10:28 Usunięto załącznik WYKAZ sierpień 2014.pdf
(Anna Swiniarska-Tadla)
18.09.2014 10:24 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
18.09.2014 10:23 Dodano załącznik "WYKAZ sierpień 2014.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
18.09.2014 10:23 Usunięto załącznik WYKAZ lipiec 2014.pdf
(Anna Swiniarska-Tadla)
11.08.2014 14:17 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
08.07.2014 12:15 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
08.07.2014 12:14 Dodano załącznik "WYKAZ lipiec 2014.pdf"
(Anna Swiniarska-Tadla)
08.07.2014 12:13 Usunięto załącznik wykaz_rzeczoznawcow_luty2014
(Anna Swiniarska-Tadla)
17.06.2014 10:08 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
13.02.2014 13:34 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
13.02.2014 13:34 Dodano załącznik "wykaz_rzeczoznawcow_luty2014 "
(Anna Swiniarska-Tadla)
13.02.2014 13:33 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
13.02.2014 13:33 Usunięto załącznik wykaz_rzeczoznawcow_styczen2014
(Anna Swiniarska-Tadla)
11.02.2014 12:04 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
11.02.2014 12:04 Dodano załącznik "wykaz_rzeczoznawcow_styczen2014 "
(Anna Swiniarska-Tadla)
11.02.2014 12:03 Usunięto załącznik wykaz_rzeczoznawcow_styczen2014
(Anna Swiniarska-Tadla)
30.01.2014 11:39 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
30.01.2014 11:38 Dodano załącznik "wykaz_rzeczoznawcow_styczen2014"
(Anna Swiniarska-Tadla)
30.01.2014 11:38 Usunięto załącznik WYKAZ_RZECZOZNAWCOW_maj_2013
(Anna Swiniarska-Tadla)
30.09.2013 14:35 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
30.09.2013 14:32 Dodano załącznik "WYKAZ_RZECZOZNAWCOW_maj_2013"
(Anna Swiniarska-Tadla)
06.02.2012 11:17 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
06.02.2012 10:54 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
12.01.2012 13:25 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
06.05.2011 12:29 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
05.03.2010 12:23 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
05.03.2010 12:22 Usunięto załącznik rejestr rzeczoznawców
(Anna Nowrot)
01.02.2010 07:34 Edycja dokumentu (Dagmara Machalica)
17.09.2008 13:02 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
16.09.2008 15:08 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
16.09.2008 15:08 Dodano załącznik "rejestr rzeczoznawców"
(Anna Nowrot)
01.08.2008 12:55 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
29.07.2008 11:27 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
16.01.2006 14:05 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
07.04.2005 08:40 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
01.07.2003 14:40 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
01.07.2003 14:38 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
01.07.2003 13:16 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Królikowski)