Przedmiot działalności

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – przedmiot działalności

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego sprawuje nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych, w szczególności w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • bezpieczeństwa pożarowego;
 • ratownictwa górniczego;
 • gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania;
 • ochrony środowiska i gospodarki złożem, w tym według kryterium wykonywania przez przedsiębiorców obowiązków określonych w przepisach odrębnych od ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze lub na ich podstawie;
 • zapobiegania szkodom;
 • budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów po działalności górniczej.
W odniesieniu do projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wykonuje zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, jako organ wyższego stopnia wobec dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego.
 
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest organem nadzoru górniczego pierwszej instancji oraz wykonuje zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego jako organ pierwszej instancji w sprawach dotyczących podziemnego składowania dwutlenku węgla.
 
Nadzorem i kontrolą są objęte następujące podmioty:
 • przedsiębiorcy prowadzący ruch podziemnych zakładów górniczych wydobywających m.in. węgiel kamienny, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, sól, surowce mineralne;
 • przedsiębiorcy prowadzący ruch odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających m.in. węgiel brunatny, surowce skalne, siarkę;
 • przedsiębiorcy prowadzący ruch zakładów górniczych wydobywających otworami wiertniczymi m.in. ropę naftową, gaz ziemny, sól, siarkę, solanki, wody lecznicze i termalne;
 • przedsiębiorcy prowadzący ruch zakładów górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji;
 • przedsiębiorcy prowadzący ruch zakładów górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów;
 • przedsiębiorcy prowadzący ruch zakładów górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla;
 • podmioty prowadzące ruch zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, czyli działalność w zakresie:
  • budowy, rozbudowy oraz utrzymywania systemów odwadniania zlikwidowanych zakładów górniczych,
  • robót prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych w celach innych niż określone ustawą, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych,
  • robót podziemnych prowadzonych w celach naukowych, badawczych, doświadczalnych i szkoleniowych na potrzeby geologii i górnictwa,
  • drążenia tuneli z zastosowaniem techniki górniczej,
  • likwidacji powyżej wymienionych obiektów, urządzeń oraz instalacji;
 • przedsiębiorcy oraz inne podmioty prowadzące ruch zakładów wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, czyli roboty geologiczne służące poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin oraz poszukiwaniu i rozpoznawaniu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także roboty geologiczne służące innym celom wykonywane z użyciem środków strzałowych albo wykonywane na głębokości większej niż 100 m albo wykonywane na obszarze górniczym utworzonym w celu wykonywania działalności metodą robót podziemnych albo metodą otworów wiertniczych;
 • podmioty wykonujące w zakresie swej działalności zawodowej powierzone im czynności w ruchu zakładów górniczych lub zakładów wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • podmioty zawodowo trudniące się wykonywaniem czynności ratownictwa górniczego;
 • jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową wobec osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego lub wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.


 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:Stanisław Bartosik
Data na dokumencie:21.09.2016
Data publikacji:30.06.2003 15:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.10.2017 13:50 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
26.09.2017 14:41 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
11.08.2017 12:11 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
24.06.2017 15:46 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
07.06.2017 09:30 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
02.02.2017 06:23 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
11.01.2017 22:18 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
05.01.2017 10:05 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
10.12.2016 05:28 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
27.09.2016 10:19 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
21.09.2016 10:21 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
19.09.2016 13:18 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
28.06.2016 22:33 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
28.06.2016 22:31 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
18.06.2016 20:48 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
18.06.2016 19:55 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
18.06.2016 17:55 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
18.06.2016 17:49 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
18.06.2016 17:38 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
18.06.2016 15:00 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
18.06.2016 14:53 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
18.06.2016 14:43 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
18.06.2016 14:28 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
18.06.2016 14:27 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
13.06.2016 07:50 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
13.06.2016 07:49 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
13.06.2016 07:43 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
13.06.2016 07:43 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
13.06.2016 07:40 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
13.06.2016 07:34 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
13.06.2016 07:32 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
22.03.2016 10:11 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
28.05.2015 10:50 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
25.11.2014 08:10 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
12.09.2014 08:38 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
20.01.2011 14:10 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
01.06.2010 09:44 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
01.02.2010 07:29 Edycja dokumentu (Dagmara Machalica)
25.07.2008 14:52 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
25.07.2008 14:51 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
25.07.2008 14:45 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
25.07.2008 14:45 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
25.07.2008 14:25 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
25.07.2008 14:21 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
25.07.2008 14:18 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
25.07.2008 13:56 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
19.11.2004 12:45 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
11.07.2003 12:48 Przeniesienie dokumentu do podkatalogu Przedmiot
działalności.

(Jarosław Królikowski)
30.06.2003 15:08 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Królikowski)