Organizacja i tryb działania

 

Organizację Wyższego Urzędu Górniczego oraz zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych, Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego i samodzielnych stanowisk Urzędu określają:

 • statut Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiący załącznik do zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 7 października 2022 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 19); 
 • regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Schemat organizacyjny Urzędu zamieszczono w załączniku.

Godziny pracy w Urzędzie

Czas pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym jest określony w Regulaminie pracy Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 10 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2020 r. poz. 24 i 36 oraz z 2021 r. poz. 24, 60, 106 i 135).


Regulamin ten określa następujące godziny pracy w Urzędzie:

 • poniedziałek - piątek:
  700- 1500  
 • wtorek 
  (Kancelaria Główna oraz
  Biuro - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej):

  700 - 1800

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja i tryb działania
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:08.06.2004 11:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.09.2016
Informację aktualizował:Przemysław Grzesiok
Data aktualizacji:19.10.2022 09:40