Organizacja i tryb działania

 

Organizację Wyższego Urzędu Górniczego oraz zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych, Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego i samodzielnych stanowisk Urzędu określają:

  • statut Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiący załącznik do zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 7 października 2022 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 19); 
  • regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 37).

Schemat organizacyjny Urzędu zamieszczono w załączniku.

Godziny pracy w Urzędzie

Czas pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym jest określony w Regulaminie pracy Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 94 oraz z 2023 r. poz. 6).


Regulamin ten określa następujące godziny pracy w Urzędzie:

  • poniedziałek-piątek: 700-1500  
  • dodatkowo (dyspozytorzy oraz Biuro - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej, w celu wykonywania zadań związanych z obsługą interesantówwtorek: 1500-1800

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja i tryb działania
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:08.06.2004 11:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.09.2016
Informację aktualizował:Przemysław Grzesiok
Data aktualizacji:05.06.2023 14:25