Status prawny

 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach nadzoru górniczego, zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633).

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin sprawuje nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, zgodnie z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512). Działem administracji rządowej "gospodarka złożami kopalin" kieruje Minister Aktywów Państwowych, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest organem nadzoru górniczego, zgodnie z art. 164 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wykonuje swoje zadania przy pomocy Wyższego Urzędu Górniczego, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem (art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze).

Dane ewidencyjne urzędu:

Wyższy Urząd Górniczy    
NIP: 634-10-87-040
REGON: 000332245 


 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny Wyższego Urzędu Górniczego
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:30.06.2003 14:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.09.2016
Informację aktualizował:Przemysław Grzesiok
Data aktualizacji:03.04.2023 21:43