Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
w Okręgowym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu

W załączonym dokumencie znajdują się procedury postępowania w następujących sprawach:

 • Skargi i wnioski:
  • Przyjmowanie skarg i wniosków
  • Załatwianie skarg i wniosków
 • Petycje
 • Udostępnianie informacji publicznych
 • Udzielanie informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu
 • Zatwierdzanie planów ruchu oraz zmian tych planów
 • Opiniowanie projektów zagospodarowania złóż i ich zmian
 • Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie górnictwa 
 • Zatwierdzanie programów szkolenia osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego oraz osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego
 • Wydawanie pozwoleń na budowę, montaż, remont, rozbiórkę i użytkowanie obiektów budowlanych zakładu górniczego
 • Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych
 • Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów górniczych oraz decyzji o warunkach zabudowy dla pozostałych obiektów na terenach górniczych
 • Opiniowanie spraw dotyczących rekultywacji gruntów objętych działalnością górniczą
 • Opiniowanie planów remediacji
 • Opiniowanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi
 • Opiniowanie gminnych programów rewitalizacji
 • Wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Wydawanie zgody na zbycie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorcy posiadającemu pozwolenie lub koncesję na wytwarzanie tych materiałów lub obrót tymi materiałami przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na nabywanie i przechowywanie tych materiałów
 • Wydawanie pozwoleń na przechowywanie i używanie sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego
 • Wydawanie pozwoleń na oddanie do ruchu w zakładzie górniczym podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zaklądu górniczego określonych w przepisach wydanych na podstaweie art. 120 ust. 1  Prawa geologicznego i górniczego
 • Przejmowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych i przekazywanie jej do Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym
 • Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na likwidację funduszu likwidacji zakładu górniczego
 • Wydawanie decyzji w w sprawach ratownictwa górniczego
 • Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:Bartłomiej Gałek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2003 12:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.02.2017 12:35 Edycja dokumentu (Bartłomiej Gałek)
27.02.2017 12:20 Edycja dokumentu (Bartłomiej Gałek)
27.02.2017 12:20 Dodano załącznik "Sposoby załatwiania spraw w Okręgowym
Urzędzie Górniczym we Wrocławiu.pdf"

(Bartłomiej Gałek)
27.02.2017 12:19 Usunięto załącznik OUG Wrocław_Jak załatwić sprawy
(Bartłomiej Gałek)
27.02.2017 12:19 Usunięto załącznik Ramowa procedura zatwierdzania planów
ruchu zakładów górniczych

(Bartłomiej Gałek)
07.02.2014 11:23 Dodano załącznik "Ramowa procedura zatwierdzania planów
ruchu zakładów górniczych"

(Bartłomiej Gałek)
15.02.2012 09:36 Edycja dokumentu (Marcin Janus)
10.02.2012 17:57 Edycja dokumentu (Marcin Janus)
10.02.2012 17:48 Dodano załącznik "OUG Wrocław_Jak załatwić sprawy"
(Marcin Janus)
10.02.2012 17:46 Usunięto załącznik OUG Wrocław_Jak załatwić sprawy
(Marcin Janus)
01.06.2010 13:52 Dodano załącznik "OUG Wrocław_Jak załatwić sprawy"
(Marcin Janus)
01.06.2010 13:48 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy w OUG we
Wrocławiu?

(Marcin Janus)
23.09.2008 13:48 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
31.03.2008 15:20 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy w OUG we
Wrocławiu?"

(Marcin Janus)
31.03.2008 15:11 Usunięto załącznik OUGWroclaw_JakZalatwicSprawy_2008
(Marcin Janus)
20.02.2008 14:17 Dodano załącznik "OUGWroclaw_JakZalatwicSprawy_2008"
(Marcin Janus)
20.02.2008 14:13 Usunięto załącznik
OUGWroclaw_JakZalatwicSprawy_01092006.pdf

(Marcin Janus)
04.09.2006 12:32 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
04.09.2006 12:32 Dodano załącznik
"OUGWroclaw_JakZalatwicSprawy_01092006.pdf"

(Jarosław Królikowski)
04.09.2006 12:31 Usunięto załącznik
"OUGWroclaw_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf"

(Jarosław Królikowski)
11.08.2006 14:26 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
11.08.2006 14:26 Dodano załącznik
"OUGWroclaw_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf"

(Jarosław Królikowski)
11.08.2006 14:23 Usunięto załącznik
"OUGWroclaw_JakZalatwicSprawy_29052006.pdf"

(Jarosław Królikowski)
29.05.2006 10:58 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
29.05.2006 10:58Dodano załącznik
"OUGWroclaw_JakZalatwicSprawy_29052006.pdf"
(Jarosław Królikowski)
29.05.2006 10:56 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
29.05.2006 10:55Usunięto załącznik "OUGWarszawa_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
15.09.2005 13:38Dodano załącznik "OUGWarszawa_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
15.09.2005 13:37Usunięto załącznik "OUGWroclaw_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
15.09.2005 13:35 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
19.04.2005 14:48 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:48Dodano załącznik "OUGWroclaw_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:47Usunięto załącznik "OUGWroclaw_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 15:08Dodano załącznik "OUGWroclaw_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 15:08 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
03.03.2005 15:07Usunięto załącznik "OUGWroclaw-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
29.07.2003 11:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
29.07.2003 11:57Dodano załącznik "OUGWroclaw-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
29.07.2003 11:56Usunięto załącznik "OUGWroclaw-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
29.07.2003 10:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
29.07.2003 10:45Dodano załącznik "OUGWroclaw-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
29.07.2003 10:44Usunięto załącznik "OUG Wrocław - Jak załatwić
sprawy?"
(Małgorzata Wawro)