Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie

 W załączonym dokumencie znajdują się procedury postępowania w następujących sprawach: • Przyjmowanie skarg i wniosków
 • Załatwianie skarg i wniosków
 • Udostępnianie informacji publicznych
 • Udzielanie informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie
 • Zatwierdzanie planów ruchu oraz zmian tych planów
 • Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie górnictwa
 • Zatwierdzanie programów szkolenia osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego
 • Wydawanie pozwoleń na budowę, montaż, remont, rozbiórkę i użytkowanie obiektów budowlanych zakładu górniczego
 • Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych
 • Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów górniczych oraz decyzji o warunkach zabudowy dla pozostałych obiektów na terenach górniczych
 • Opiniowanie spraw dotyczących rekultywacji gruntów objętych działalnością górniczą
 • Wydawanie pozwoleń na nabywanie lub przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Wydawanie zgody na zbycie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Wydawanie pozwoleń na używanie środków strzałowych oraz pozwoleń na przechowywanie lub używanie sprzętu strzałowego 
 • Wydawanie pozwoleń na oddanie do ruchu obiektów podstawowych zakładu górniczego
 • Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na likwidację funduszu likwidacji zakładu górniczego
 • Wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania zorganizowanego ratownictwa górniczego
 • Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie
 • Opiniowanie projektu zagospodarowania złoża
 • Wydawanie decyzji w sprawie naliczania opłat podwyższonych 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2003 14:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.02.2015 09:19 Edycja dokumentu (Edyta Maleszewska)
20.02.2015 09:18 Dodano załącznik "OUG w Warszawie Jak Załatwić Sprawy
17.02.2015r..docx"

(Edyta Maleszewska)
20.02.2015 09:18 Usunięto załącznik OUG w Warszawie Jak Załatwić Sprawy
17.02.2015r

(Edyta Maleszewska)
17.02.2015 14:09 Edycja dokumentu (Edyta Maleszewska)
17.02.2015 13:55 Edycja dokumentu (Edyta Maleszewska)
17.02.2015 13:44 Edycja dokumentu (Edyta Maleszewska)
17.02.2015 13:42 Dodano załącznik "OUG w Warszawie Jak Załatwić Sprawy
17.02.2015r"

(Edyta Maleszewska)
17.02.2015 13:41 Usunięto załącznik OUG
Warszawa_JakZalatwicSprawy_10.02.2012r.pdf

(Edyta Maleszewska)
17.02.2015 13:41 Usunięto załącznik bip.docx (Edyta Maleszewska)
17.02.2015 13:39 Dodano załącznik "bip.docx" (Edyta Maleszewska)
16.02.2015 13:21 Edycja dokumentu (Edyta Maleszewska)
16.01.2014 08:18 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
10.02.2012 15:59 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.02.2012 15:58 Dodano załącznik "OUG
Warszawa_JakZalatwicSprawy_10.02.2012r.pdf"

(Marian Trybuł)
10.02.2012 15:57 Usunięto załącznik OUGWarszawa_JakZalatwicSprawy.pdf
(Marian Trybuł)
02.06.2010 14:32 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.06.2010 14:31 Dodano załącznik "OUGWarszawa_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Marian Trybuł)
02.06.2010 14:30 Usunięto załącznik OUGWarszawa_JakZalatwicSprawy.pdf
(Marian Trybuł)
03.02.2009 10:10 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
03.02.2009 10:09 Dodano załącznik "OUGWarszawa_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Anna Nowrot)
03.02.2009 10:09 Usunięto załącznik OUG Warszawa_Jak załatwić sprawy.pdf
(Anna Nowrot)
23.09.2008 13:47 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
11.02.2008 16:38 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
11.02.2008 16:37 Usunięto załącznik
OUGWarszawa_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf

(Marian Trybuł)
11.02.2008 16:36 Dodano załącznik "OUG Warszawa_Jak załatwić sprawy.pdf"
(Marian Trybuł)
11.08.2006 14:22 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
11.08.2006 14:22 Dodano załącznik
"OUGWarszawa_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf"

(Jarosław Królikowski)
11.08.2006 14:18 Usunięto załącznik "OUGWarszawa_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
15.09.2005 13:34Dodano załącznik "OUGWarszawa_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
15.09.2005 13:33Usunięto załącznik "OUGWarszawa_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
15.09.2005 13:31 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
15.09.2005 13:31 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
19.04.2005 14:47 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:46 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:46Dodano załącznik "OUGWarszawa_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:44Usunięto załącznik "OUGWarszawa_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 15:06Dodano załącznik "OUGWarszawa_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 15:06 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
03.03.2005 15:05Usunięto załącznik "OUGWarszawa-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
29.07.2003 10:43 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
29.07.2003 10:43Dodano załącznik "OUGWarszawa-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
29.07.2003 10:42Usunięto załącznik "OUG Warszawa - Jak załatwić
sprawy?"
(Małgorzata Wawro)