Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 


 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu

W załączonym dokumencie znajdują się procedury postępowania w następujących sprawach:

 • Skargi i wnioski:
  • Przyjmowanie skarg i wniosków
  • Załatwianie skarg i wniosków
 • Udostępnianie informacji publicznych
 • Udzielanie informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu
 • Opiniowanie projektów zagospodarowania złoża oraz zmian tych projektów
 • Zatwierdzanie planów ruchu oraz zmian tych planów
 • Stwierdzanie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych
 • Zatwierdzanie programów przeszkolenia pracowników w zakresie znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym na stanowiskach w ruchu zakładu górniczego, innych niż stanowiska kierownictwa i dozoru ruchu, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych
 • Wydawanie pozwoleń na budowę, montaż, remont, rozbiórkę i użytkowanie obiektów budowlanych zakładu górniczego
 • Uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych
 • Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów górniczych oraz decyzji o warunkach zabudowy dla pozostałych obiektów na terenach górniczych
 • Opiniowanie spraw dotyczących rekultywacji gruntów objętych działalnością górniczą
 • Wydawanie pozwoleń na nabywanie lub przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Wydawanie zgody na zbycie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorcy posiadającemu pozwolenie lub koncesję na wytwarzanie tych materiałów lub obrót tymi materiałami przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na nabywanie i przechowywanie tych materiałów
 • Wydawanie pozwoleń na używanie środków strzałowych (materiałów wybuchowych) oraz zezwoleń na przechowywanie i używanie sprzętu strzałowego
 • Wydawanie zezwoleń na oddanie do ruchu obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust.1 Prawa geologicznego i górniczego
 • Przejmowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych i przekazywanie jej do Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym
 • Wydawanie decyzji dotyczącej ustalenia skali map dokumentacji mierniczo-geologicznej
 • Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na likwidację funduszu likwidacji zakładu górniczego
 • Wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania zorganizowanego ratownictwa górniczego
 • Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu
 • Załatwianie petycji
 • Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2003 14:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.02.2017 08:15 Zmieniono tytuł załącznika z "Sposoby przyjmowania i
załatwiania spraw w Okręgowym Urzędzie Górniczym w
2017r." na "Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w
Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu w 2017r."

(Paweł Paprzycki)
27.02.2017 08:14 Dodano załącznik "Sposoby przyjmowania i załatwiania
spraw w Okręgowym Urzędzie Górniczym w 2017r."

(Paweł Paprzycki)
27.02.2017 08:14 Usunięto załącznik Sposoby przyjmowania i załatwiania
spraw w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu - 2016r.

(Paweł Paprzycki)
29.09.2016 09:30 Dodano załącznik "Sposoby przyjmowania i załatwiania
spraw w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu - 2016r."

(Paweł Paprzycki)
29.09.2016 09:30 Usunięto załącznik Sposoby przyjmowania i załatwiania
spraw w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu - 2016r.

(Paweł Paprzycki)
28.09.2016 16:12 Usunięto załącznik Sposoby przyjmowania i załatwiania
spraw w OUG Poznań 2015r.

(Paweł Paprzycki)
28.09.2016 16:10 Dodano załącznik "Sposoby przyjmowania i załatwiania
spraw w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu - 2016r."

(Paweł Paprzycki)
27.09.2016 14:29 Edycja dokumentu (Paweł Paprzycki)
27.09.2016 14:28 Edycja dokumentu (Paweł Paprzycki)
01.06.2015 11:11 Edycja dokumentu (Paweł Paprzycki)
01.06.2015 11:11 Dodano załącznik "Sposoby przyjmowania i załatwiania
spraw w OUG Poznań 2015r."

(Paweł Paprzycki)
01.06.2015 11:10 Usunięto załącznik OUG_Poznan_Jakzalatwicsprawy_2015.pdf
(Paweł Paprzycki)
01.06.2015 11:09 Edycja dokumentu (Paweł Paprzycki)
01.06.2015 11:09 Usunięto załącznik Sposoby przyjmowania i załatwiania
spraw w Okręgowym Urzędzie Górniczym Poznaniu 2015r.

(Paweł Paprzycki)
01.06.2015 11:09 Dodano załącznik "Sposoby przyjmowania i załatwiania
spraw w Okręgowym Urzędzie Górniczym Poznaniu 2015r."

(Paweł Paprzycki)
16.02.2015 11:19 Edycja dokumentu (Paweł Paprzycki)
16.02.2015 11:18 Edycja dokumentu (Paweł Paprzycki)
16.02.2015 11:17 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy w OUG Poznań?
(Paweł Paprzycki)
16.02.2015 11:15 Dodano załącznik "OUG_Poznan_Jakzalatwicsprawy_2015.pdf"
(Paweł Paprzycki)
10.02.2012 10:55 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy w OUG Poznań? "
(Paweł Paprzycki)
10.02.2012 10:55 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy w OUG Poznań?
(Paweł Paprzycki)
02.02.2012 08:20 Edycja dokumentu (Paweł Paprzycki)
07.06.2010 10:42 Edycja dokumentu (Paweł Paprzycki)
07.06.2010 10:42 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy w OUG Poznań?"
(Paweł Paprzycki)
07.06.2010 10:40 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy w OUG Poznań?
(Paweł Paprzycki)
30.04.2010 21:08 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy w OUG Poznań?
(Robert Bańdur)
30.04.2010 21:07 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy w OUG Poznań?"
(Robert Bańdur)
30.04.2010 21:06 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy w OUG Poznań?
(Robert Bańdur)
30.04.2010 21:05 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy w OUG Poznań?"
(Robert Bańdur)
30.04.2010 21:02 Usunięto załącznik Bez tytułu 1.pdf
(Robert Bańdur)
30.04.2010 21:02 Dodano załącznik "Bez tytułu 1.pdf"
(Robert Bańdur)
23.09.2008 13:45 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
21.01.2008 11:41 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy w OUG Poznań?"
(Jacek Rybka)
21.01.2008 11:40 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy?
(Jacek Rybka)
14.01.2008 13:07 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy?"
(Jacek Rybka)
14.01.2008 13:06 Usunięto załącznik
OUGPoznan_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf

(Jacek Rybka)
11.08.2006 14:13 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
11.08.2006 14:13 Dodano załącznik
"OUGPoznan_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf"

(Jarosław Królikowski)
11.08.2006 14:11 Usunięto załącznik "OUGPoznan_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
15.09.2005 13:27Dodano załącznik "OUGPoznan_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
15.09.2005 13:26Usunięto załącznik "OUGPoznan_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
15.09.2005 13:24 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
19.04.2005 14:37 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:37Dodano załącznik "OUGPoznan_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:36Usunięto załącznik "OUGPoznan_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:58Dodano załącznik "OUGPoznan_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:58 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:58Usunięto załącznik "OUGPoznan-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
29.07.2003 10:39 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
29.07.2003 10:39Dodano załącznik "OUGPoznan-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
29.07.2003 10:38Usunięto załącznik "OUG Poznań - Jak załatwić sprawy?"
(Małgorzata Wawro)