Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Lublinie

 

W załączonym dokumencie znajdują się procedury postępowania w następujących sprawach:

 

 • Skargi i wnioski:
  • Przyjmowanie skarg i wniosków
  • Załatwianie skarg i wniosków
 • Przyjmowanie i załatwianie petycji
 • Udostępnianie informacji publicznych
 • Udzielanie informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Lublinie
 • Opiniowanie projektów zagospodarowania złoża oraz zmian tych projektów
 • Zatwierdzanie planów ruchu oraz zmian tych planów
 • Stwierdzanie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych
 • Zatwierdzanie programów przeszkolenia pracowników w zakresie znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym na stanowiskach w ruchu zakładu górniczego, innych niż stanowiska kierownictwa i dozoru ruchu, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych
 • Wydawanie pozwoleń na budowę, montaż, remont, rozbiórkę i użytkowanie obiektów budowlanych zakładu górniczego
 • Uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych
 • Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów górniczych oraz decyzji o warunkach zabudowy dla pozostałych obiektów na terenach górniczych
 • Opiniowanie spraw dotyczących rekultywacji gruntów objętych działalnością górniczą
 • Wydawanie pozwoleń na nabywanie lub przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Wydawanie zgody na zbycie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorcy posiadającemu pozwolenie lub koncesję na wytwarzanie tych materiałów lub obrót tymi materiałami przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na nabywanie i przechowywanie tych materiałów
 • Wydawanie pozwoleń na używanie środków strzałowych (materiałów wybuchowych) oraz zezwoleń na przechowywanie i używanie sprzętu strzałowego
 • Wydawanie zezwoleń na oddanie do ruchu obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust.1 Prawa geologicznego i górniczego
 • Przejmowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych i przekazywanie jej do Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym
 • Wydawanie decyzji dotyczącej ustalenia skali map dokumentacji mierniczo-geologicznej
 • Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na likwidację funduszu likwidacji zakładu górniczego
 • Wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania zorganizowanego ratownictwa górniczego
 • Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Lublinie

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2003 14:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.09.2018 11:49 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
17.09.2018 11:48 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
17.09.2018 11:46 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
17.09.2018 11:46 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
17.09.2018 11:45 Dodano załącznik
"jak_zalatwiac_sprawy_OUG_Lublin_wrzesien_2018.pdf"

(Adam Głowacki)
17.09.2018 11:45 Usunięto załącznik
jak_zalatwiac_sprawy_OUG_Lublin_luty_2017.pdf

(Adam Głowacki)
27.02.2017 12:39 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
27.02.2017 12:37 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
27.02.2017 12:37 Dodano załącznik
"jak_zalatwiac_sprawy_OUG_Lublin_luty_2017.pdf"

(Adam Głowacki)
27.02.2017 12:36 Usunięto załącznik OUG_Lublin_JakZalatwicSprawy_2015.pdf
(Adam Głowacki)
17.02.2015 11:39 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
17.02.2015 11:37 Usunięto załącznik OUG_Lublin_JakZalatwicSprawy_2012.pdf
(Adam Głowacki)
17.02.2015 11:37 Dodano załącznik "OUG_Lublin_JakZalatwicSprawy_2015.pdf"
(Adam Głowacki)
17.02.2015 11:34 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
10.02.2012 08:27 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
10.02.2012 08:27 Usunięto załącznik OUG_Lublin_Jak_zalatwiac_sprawy
(Adam Głowacki)
10.02.2012 08:26 Dodano załącznik "OUG_Lublin_JakZalatwicSprawy_2012.pdf"
(Adam Głowacki)
30.11.2010 09:33 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
30.11.2010 09:33 Dodano załącznik "OUG_Lublin_Jak_zalatwiac_sprawy"
(Adam Głowacki)
30.11.2010 09:32 Usunięto załącznik OUG_Lublin_JakZalatwicSprawy.pdf
(Adam Głowacki)
07.06.2010 08:31 Dodano załącznik "OUG_Lublin_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Adam Głowacki)
07.06.2010 08:31 Usunięto załącznik OUG_Lublin_JakZalatwicSprawy.pdf
(Adam Głowacki)
13.04.2010 09:51 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
13.04.2010 09:50 Dodano załącznik "OUG_Lublin_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Adam Głowacki)
13.04.2010 09:50 Usunięto załącznik OUG_Lublin_JakZalatwicSprawy[1].pdf
(Adam Głowacki)
03.02.2009 10:11 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
03.02.2009 10:11 Dodano załącznik "OUG_Lublin_JakZalatwicSprawy[1].pdf"
(Anna Nowrot)
03.02.2009 10:10 Usunięto załącznik OUG_Lublin_JakZalatwicSprawy.doc
(Anna Nowrot)
23.09.2008 13:44 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
15.01.2008 13:59 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
15.01.2008 13:58 Dodano załącznik "OUG_Lublin_JakZalatwicSprawy.doc"
(Adam Głowacki)
15.01.2008 13:57 Usunięto załącznik
OUGLublin_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf

(Adam Głowacki)
11.08.2006 14:11 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
11.08.2006 14:10 Dodano załącznik
"OUGLublin_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf"

(Jarosław Królikowski)
11.08.2006 14:09 Usunięto załącznik "OUGLublin_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
15.09.2005 12:08Dodano załącznik "OUGLublin_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
15.09.2005 12:07Usunięto załącznik "OUGLublin_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
15.09.2005 12:05 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
19.04.2005 14:35 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:35Dodano załącznik "OUGLublin_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:34Usunięto załącznik "OUGLublin_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:56 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:56Dodano załącznik "OUGLublin_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:56 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:55Usunięto załącznik "OUGLublin-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
29.07.2003 10:37 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
29.07.2003 10:36Dodano załącznik "OUGLublin-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
29.07.2003 10:33Usunięto załącznik "OUG Lublin - Jak załatwić sprawy?"
(Małgorzata Wawro)