Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie

W załączonym dokumencie znajdują się procedury postępowania w następujących sprawach:

 • Skargi i wnioski:
  • Przyjmowanie skarg i wniosków
  • Załatwianie skarg i wniosków
 • Udostępnianie informacji publicznych
 • Udzielanie informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie
 • Zatwierdzanie planów ruchu oraz zmian tych planów
 • Stwierdzanie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych
 • Zatwierdzanie programów przeszkolenia osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego, w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpieczeństwa wykonywania powierzonych im czynności
 • Wydawanie pozwoleń na budowę, montaż, remont, rozbiórkę i użytkowanie obiektów budowlanych zakładu górniczego
 • Opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych
 • Opiniowanie projektów gminnych programów rewitalizacji
 • Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów górniczych oraz opiniowanie w ww. zakresie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub dokumentacji dotyczących lokalizacji dróg publicznych, budowli przeciwpowodziowych, lotnisk użytku publicznego
 • Opiniowanie spraw dotyczących rekultywacji gruntów objętych działalnością górniczą
 • Opiniowanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi
 • Zaliczanie złóż kopalin lub ich części oraz wyrobisk do poszczególnych kategorii, stopni oraz klas zagrożeń
 • Wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych
 • Wydawanie zgody na zbycie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorcy posiadającemu pozwolenie lub koncesję na wytwarzanie tych materiałów lub obrót tymi materiałami
 • Wydawanie pozwoleń na przechowywanie lub używanie sprzętu strzałowego
 • Wydawanie zezwoleń na oddanie do ruchu obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego
 • Procedura przekazywania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.
 • Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na likwidację funduszu likwidacji zakładu górniczego
 • Opiniowanie projektów zagospodarowania złóż kopalin i dodatków do projektów
 • Wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania zorganizowanego ratownictwa górniczego
 • Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie

Za treść informacji odpowiada:
Wiesław Pisula - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
Czas wytworzenia informacji:
14 lutego 2018 r.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2003 13:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.02.2018 15:24 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
14.02.2018 15:24 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy luty 2017.pdf
(Grzegorz Wrzask)
14.02.2018 15:24 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy 14 luty 2018.pdf"
(Grzegorz Wrzask)
28.02.2017 11:06 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
28.02.2017 11:05 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy luty 2017.pdf"
(Grzegorz Wrzask)
28.02.2017 11:04 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy wrzesień
2016.pdf

(Grzegorz Wrzask)
28.02.2017 11:03 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
28.02.2017 11:02 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
03.10.2016 14:30 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
03.10.2016 14:29 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy wrzesień
2016.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
03.10.2016 14:29 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy luty 2016.pdf
(Grzegorz Wrzask)
16.02.2016 15:32 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
16.02.2016 15:32 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy luty 2016.pdf"
(Grzegorz Wrzask)
16.02.2016 15:31 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy
(Grzegorz Wrzask)
22.07.2015 12:15 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
22.07.2015 09:53 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
22.07.2015 09:51 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
22.07.2015 09:37 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
22.07.2015 09:36 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
22.07.2015 09:36 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
21.07.2015 10:49 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
21.07.2015 10:49 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy"
(Grzegorz Wrzask)
21.07.2015 10:47 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy luty 2015.pdf
(Grzegorz Wrzask)
21.07.2015 10:33 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
28.05.2015 10:45 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.02.2015 13:48 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
19.02.2015 13:48 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy luty 2015.pdf"
(Grzegorz Wrzask)
19.02.2015 13:47 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy.pdf
(Grzegorz Wrzask)
18.02.2015 10:49 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
02.05.2014 12:46 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
02.05.2014 12:46 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy.pdf"
(Grzegorz Wrzask)
02.05.2014 12:46 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy.pdf
(Grzegorz Wrzask)
10.01.2013 15:15 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
10.01.2013 15:14 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy.pdf"
(Grzegorz Wrzask)
10.01.2013 15:14 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy do pdf
10.01.13.pdf

(Grzegorz Wrzask)
10.01.2013 15:13 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy do pdf
10.01.13.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
10.01.2013 15:13 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy.pdf
(Grzegorz Wrzask)
04.06.2012 14:42 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
04.06.2012 14:42 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy.pdf"
(Grzegorz Wrzask)
04.06.2012 14:41 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy.pdf
(Grzegorz Wrzask)
14.05.2012 14:48 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
14.05.2012 14:48 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy.pdf"
(Grzegorz Wrzask)
14.05.2012 14:46 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy do 14.05.12.pdf
(Grzegorz Wrzask)
14.05.2012 14:45 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
14.05.2012 14:45 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy do 14.05.12.pdf"
(Grzegorz Wrzask)
14.05.2012 14:44 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy
(Grzegorz Wrzask)
14.05.2012 14:44 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
28.03.2012 15:39 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy"
(Grzegorz Wrzask)
28.03.2012 15:37 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy OUG w Krośnie
(Grzegorz Wrzask)
10.02.2012 12:42 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
10.02.2012 12:39 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
10.02.2012 12:39 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy OUG w Krośnie"
(Grzegorz Wrzask)
10.02.2012 12:38 Usunięto załącznik OUG Krosno JakZalatwiaćSprawy.pdf
(Grzegorz Wrzask)
10.02.2012 12:37 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
27.05.2010 14:11 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
27.05.2010 14:10 Dodano załącznik "OUG Krosno JakZalatwiaćSprawy.pdf"
(Grzegorz Wrzask)
27.05.2010 14:08 Usunięto załącznik OUG Krosno JakZalatwiaćSprawy.pdf
(Grzegorz Wrzask)
19.04.2010 14:31 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
19.04.2010 14:31 Dodano załącznik "OUG Krosno JakZalatwiaćSprawy.pdf"
(Grzegorz Wrzask)
19.04.2010 14:30 Usunięto załącznik OUG w Krośnie Jak Załatwiać Sprawy
(Grzegorz Wrzask)
23.09.2008 13:43 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
14.02.2008 13:09 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
14.02.2008 13:08 Dodano załącznik "OUG w Krośnie Jak Załatwiać Sprawy"
(Grzegorz Wrzask)
14.02.2008 13:00 Edycja dokumentu - dodanie załącznika "OUG Krosno
JakZałatwiaćSprawy.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
14.02.2008 12:16 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
14.02.2008 12:14 Usunięto załącznik
OUGKrosno_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf

(Grzegorz Wrzask)
11.08.2006 14:06 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
11.08.2006 14:01 Dodano załącznik
"OUGKrosno_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf"

(Jarosław Królikowski)
11.08.2006 13:59 Usunięto załącznik "OUGKrosno_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
15.09.2005 12:04Dodano załącznik "OUGKrosno_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
15.09.2005 12:03Usunięto załącznik "OUGKrosno_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
15.09.2005 12:01 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
19.04.2005 14:32 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:31Dodano załącznik "OUGKrosno_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:29Usunięto załącznik "OUGKrosno_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:54Dodano załącznik "OUGKrosno_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:54 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:53Usunięto załącznik "OUGKrosno-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
29.07.2003 10:32 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
29.07.2003 10:32Dodano załącznik "OUGKrosno-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
29.07.2003 10:31Usunięto załącznik "OUG Krosno - Jak załatwić sprawy?"
(Małgorzata Wawro)