Zniesienie Specjalistycznego Urzędu Górniczego

 

Informujemy, że z dniem 19 października 2022 roku

zniesiono Specjalistyczny Urząd Górniczy.

 

Na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1504), z dniem 19 października 2022 r. został zlikwidowany Specjalistyczny Urząd Górniczy oraz zniesiony jeden z organów nadzoru górniczego - dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Zadania tego organu przejął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, stając się organem nadzoru górniczego pierwszej instancji w sprawach dotyczących m.in. górniczych wyciągów szybowych, szybów i szybików wraz z wyposażeniem oraz stacji wentylatorów głównych, a także organem wykonującym zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w sprawach dotyczących m.in. obiektów budowlanych maszyn wyciągowych, szybowych wież wyciągowych, budynków nadszybi oraz obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych.

Dotychczasowe zadania i kompetencje zlikwidowanego Urzędu przejął przede wszystkim nowoutworzony, w ramach struktury organizacyjnej Wyższego Urzędu Górniczego (ustalonej statutem nadanym przez Ministra Aktywów Państwowych), Departament Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych, a także - w zakresie części zagadnień - Departament Górnictwa (szyby i szybiki wraz z wyposażeniem) oraz Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem (przede wszystkim sprawy budowlane).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Specjalistyczny Urząd Górniczy - zniesiony
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:19.10.2022 06:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Królikowski
Data aktualizacji:28.10.2022 12:36