Biuletyn Informacji Publicznej Specjalistycznego Urzędu Górniczego

 

Specjalistyczny Urząd Górniczy
 

 

Katowice, dnia 26 maja 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 i 904), wprowadzam ograniczenie pracy Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

1. w siedzibie Urzędu dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów;

2. wizyta w siedzibie Urzędu jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu wizyty;

3. w siedzibie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;

4. w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z tym ograniczeń oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;

5. wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane w holu budynku Urzędu, przed drzwiami wejściowymi, na stole podawczym, z wyłączeniem bezpośredniego, osobistego kontaktu;

6. kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej: www.wug.gov.pl;

7. składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

 

 

 

ul. Obroki 87
40-833 Katowice
tel. 0048 32 788 98 01
fax 0048 32 788 98 88
e-mail: sug@wug.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl

Godziny pracy Urzedu:

poniedziałki, wtorki, środy i piątki -  7.30-15.30.

czwartki  - 7.30-18.00.

Przyjmowanie stron w sprawie skarg i wniosków -  czwartki w godz. 15.00-16.00.

Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego lub jego zastępcy przyjmują strony w sprawach skarg
i wniosków. 
Skargi i wnioski rozpatruje starszy specjalista ds. prawnych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Specjalistycznego Urzędu Górniczego
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2003 11:56