Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie

W załączonym dokumencie znajdują się procedury postępowania w następujących sprawach:

 • Skargi i wnioski:
  • Przyjmowanie skarg i wniosków
  • Załatwianie skarg i wniosków
 • Udostępnianie informacji publicznych
 • Udzielanie informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie
 • Zatwierdzanie planów ruchu oraz zmian tych planów
 • Stwierdzanie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych
 • Zatwierdzanie programów szkolenia osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego
 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości przez przedsiębiorcę na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia i jego skutków
 • Wydawanie pozwoleń na budowę, montaż, remont, rozbiórkę i użytkowanie obiektów budowlanych zakładu górniczego
 • Uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych
 • Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów górniczych oraz decyzji o warunkach zabudowy dla pozostałych obiektów na terenach górniczych
 • Opiniowanie spraw dotyczących rekultywacji gruntów objętych działalnością górniczą
 • Zaliczanie złóż kopalin lub ich części oraz wyrobisk do poszczególnych kategorii, stopni oraz klas zagrożeń
 • Wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Wydawanie zgody na zbycie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorcy posiadającemu pozwolenie lub koncesję na wytwarzanie tych materiałów lub obrót tymi materiałami przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na nabywanie i przechowywanie tych materiałów
 • Wydawanie pozwoleń na przechowywanie lub używanie sprzętu strzałowego
 • Wydawanie pozwoleń na oddanie do ruchu obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego, określonych w art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze
 • Przejmowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych i przekazywanie jej do Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym
 • Wydawanie decyzji dotyczącej ustalenia skali map dokumentacji mierniczo-geologicznej
 • Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na likwidację funduszu likwidacji zakładu górniczego
 • Wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania zorganizowanego ratownictwa górniczego
 • Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2003 13:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
25.08.2015 10:06 Usunięto załącznik OUG_JakZalatwicSprawy_2012-02-10.pdf
(Rafał Przewiejski)
25.08.2015 10:06 Dodano załącznik "BIP_Jak załatwić sprawy
2015-08-25.pdf"

(Rafał Przewiejski)
12.01.2015 10:26 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
10.02.2012 14:12 Usunięto załącznik OUG Krakow Jak zalatwić sprawy
(Antoni Dynowski)
10.02.2012 14:12 Dodano załącznik "OUG_JakZalatwicSprawy_2012-02-10.pdf"
(Antoni Dynowski)
07.02.2012 13:23 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)
10.05.2010 15:13 Usunięto załącznik OUGKrakow_JakZalatwicSprawy.pdf
(Dawid Wanat)
10.05.2010 15:12 Dodano załącznik "OUG Krakow Jak zalatwić sprawy"
(Dawid Wanat)
03.02.2009 10:12 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
03.02.2009 10:12 Dodano załącznik "OUGKrakow_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Anna Nowrot)
03.02.2009 10:12 Usunięto załącznik OUGKrakow_JakZalatwicSprawy.pdf
(Anna Nowrot)
08.12.2008 11:57 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
08.12.2008 11:56 Dodano załącznik "OUGKrakow_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Anna Nowrot)
08.12.2008 11:56 Usunięto załącznik OUG_JakZalatwicSprawy_2008-02-25.pdf
(Anna Nowrot)
23.09.2008 13:42 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
25.02.2008 12:37 Usunięto załącznik OUGKrakow JakZalatwicSprawy 2008-02
(Antoni Dynowski)
25.02.2008 12:35 Dodano załącznik "OUG_JakZalatwicSprawy_2008-02-25.pdf"
(Antoni Dynowski)
19.02.2008 16:19 Usunięto załącznik
OUGKraków_JakZalatwicSprawy_09.2007.pdf

(Antoni Dynowski)
19.02.2008 16:13 Dodano załącznik "OUGKrakow JakZalatwicSprawy 2008-02"
(Antoni Dynowski)
03.10.2007 11:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
03.10.2007 11:03 Dodano załącznik
"OUGKraków_JakZalatwicSprawy_09.2007.pdf"

(Małgorzata Wawro)
03.10.2007 11:02 Usunięto załącznik
OUGKrakow_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf

(Małgorzata Wawro)
11.08.2006 13:56 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
11.08.2006 13:56 Dodano załącznik
"OUGKrakow_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf"

(Jarosław Królikowski)
11.08.2006 13:55 Usunięto załącznik "OUGKrakow_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
15.09.2005 11:59Dodano załącznik "OUGKrakow_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
15.09.2005 11:58Usunięto załącznik "OUGKrakow_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
15.09.2005 11:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
19.04.2005 14:28 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:27Dodano załącznik "OUGKrakow_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:27Usunięto załącznik "OUGKrakow_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:52 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:52Dodano załącznik "OUGKrakow_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:51Usunięto załącznik "OUGKrakow-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
29.07.2003 10:30 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
29.07.2003 10:28Dodano załącznik "OUGKrakow-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
29.07.2003 10:27Usunięto załącznik "OUG Kraków - Jak załatwić sprawy?"
(Małgorzata Wawro)
12.07.2003 13:57Dodano załącznik "OUG Kraków - Jak załatwić sprawy?"
(Jarosław Królikowski)
12.07.2003 13:56Usunięto załącznik "OUG Kraków - Jak załatwić sprawy?"
(Jarosław Królikowski)