Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

              Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kielcach             

W załączonym dokumencie znajdują się procedury postępowania w następujących sprawach:

Za treść informacji odpowiada: 
Marzena Rabiasz - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach
Czas wytworzenia informacji: 
19 marca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2003 13:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.07.2018 14:35 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
20.07.2018 14:34 Dodano załącznik "Wydawanie pozwoleń na budowę
19-03-2018 popr 20-07-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
20.07.2018 14:34 Usunięto załącznik Wydawanie pozwoleń na budowę
19-03-2018.pdf

(Zenobiusz Szetela)
20.07.2018 14:29 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
20.07.2018 14:28 Dodano załącznik "Skargi wnioski petycje 22-03-2018 wer 2
pop 20-07-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
20.07.2018 14:27 Usunięto załącznik Skargi wnioski petycje 22-03-2018 wer
2.pdf

(Zenobiusz Szetela)
22.03.2018 10:44 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
22.03.2018 10:43 Dodano załącznik "Skargi wnioski petycje 22-03-2018 wer
2.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
22.03.2018 10:42 Usunięto załącznik Skargi wnioski petycje 16-03-2018.pdf
(Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 13:59 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 13:58 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 13:51 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 13:50 Dodano załącznik "Wydawanie pozwoleń na przechowywanie
lub używanie sprzętu strzałowego w ruchu zakładu
górniczego 19-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 13:49 Usunięto załącznik Wydawanie pozwoleń na nabywanie,
przechowywanie lub używanie materiałów.pdf

(Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 13:36 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 13:36 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 13:31 Dodano załącznik "Wyrażanie zgody na zbycie materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
19-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 13:24 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 13:16 Dodano załącznik "Wydawanie pozwoleń na nabywanie,
przechowywanie lub używanie materiałów 19-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 13:16 Usunięto załącznik Wyrażanie zgody na zbycie
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego.pdf

(Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 13:12 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 13:11 Dodano załącznik "Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia
zgody na likwidację funduszu 19-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 13:10 Usunięto załącznik Wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia
przedsiębiorcy z obowiązku posiadania własnych służb
ratownictwa górniczego .pdf

(Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 13:04 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 13:03 Dodano załącznik "Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia
zgody na likwidację funduszu 19-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 13:02 Usunięto załącznik Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia
zgody na likwidację funduszu.pdf

(Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 12:57 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 12:56 Dodano załącznik "Wydawanie pozwoleń na oddanie do ruchu
podstawowych obiektów 19-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 12:56 Usunięto załącznik Wydawanie pozwoleń na oddanie do
ruchu podstawowych obiektów.pdf

(Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 12:49 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 12:48 Dodano załącznik "Wydawanie pozwoleń na budowę
19-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
19.03.2018 12:48 Usunięto załącznik Wydawanie pozwoleń na budowę.pdf
(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 15:13 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 15:12 Dodano załącznik "Uzgadnianie projektów decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
16-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 15:12 Usunięto załącznik Uzgadnianie projektów decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz .pdf

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:59 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:58 Dodano załącznik "Udzielanie informacji na temat danych
osobowych 16-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:58 Usunięto załącznik Udzielanie informacji na temat danych
osobowych .pdf

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:42 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:42 Dodano załącznik "Udostępnianie informacji publicznych
16-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:42 Usunięto załącznik Udostępnianie informacji
publicznych.pdf

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:36 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:36 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie
górnictwa 16-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:35 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie
górnictwa 16-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:35 Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie
górnictwa.pdf

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:28 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:27 Dodano załącznik "Skargi wnioski petycje 16-03-2018.pdf"
(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:24 Usunięto załącznik Skargi wnioski petycje.pdf
(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:19 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:18 Dodano załącznik "Przejmowanie dokumentacji
mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
16-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:18 Usunięto załącznik Przejmowanie dokumentacji
mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów
górniczych.pdf

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:14 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:13 Dodano załącznik "Opiniowanie studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego i uzgadnianie
miejscowych planów 16-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:12 Usunięto załącznik Opiniowanie studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego i uzgadnianie
miejscowych planów.pdf

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:05 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:04 Dodano załącznik "Opiniowanie programów gospodarowania
odpadami wydobywczymi 16-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 14:04 Usunięto załącznik Opiniowanie programów gospodarowania
odpadami wydobywczymi.pdf

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 13:59 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 13:58 Dodano załącznik "Opiniowanie spraw dotyczących
rekultywacji gruntów objętych działalnością górniczą
16-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 13:58 Usunięto załącznik Opiniowanie spraw dotyczących
rekultywacji gruntów objętych działalnością
górniczą,.pdf

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 13:43 Dodano załącznik "Zatwierdzanie planów ruchu zakładów
górniczych oraz dodatków do planów ruchu 16-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 13:43 Usunięto załącznik Zatwierdzanie planów ruchu zakładów
górniczych oraz dodatków do planów ruchu.pdf

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 13:42 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 13:41 Dodano załącznik "TK powierzenie_ratown 16-03-2018.pdf"
(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 13:41 Usunięto załącznik TK powierzenie_ratown.pdf
(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 12:46 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 12:45 Dodano załącznik "Opiniowanie projektów zagospodarowania
złóż oraz dodatków do tych projektów objętych
własnością górniczą 16-03-2018.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
16.03.2018 12:44 Usunięto załącznik Opiniowanie projektów
zagospodarowania złóż oraz dodatków do tych projektów
objętych własnością górniczą.pdf

(Zenobiusz Szetela)
06.03.2017 11:05 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
03.03.2017 12:43 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
03.03.2017 12:43 Dodano załącznik "Wydawanie pozwoleń na oddanie do ruchu
podstawowych obiektów.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
03.03.2017 12:27 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
03.03.2017 12:26 Dodano załącznik "Wydawanie pozwoleń na budowę.pdf"
(Zenobiusz Szetela)
28.02.2017 12:46 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
28.02.2017 12:44 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
28.02.2017 12:32 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
28.02.2017 12:31 Dodano załącznik "Opiniowanie studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego i uzgadnianie
miejscowych planów.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
28.02.2017 12:31 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
28.02.2017 12:30 Dodano załącznik "Przejmowanie dokumentacji
mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów
górniczych.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
28.02.2017 08:06 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
28.02.2017 08:06 Dodano załącznik "TK powierzenie_ratown.pdf"
(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:31 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:30 Dodano załącznik "Opiniowanie programów gospodarowania
odpadami wydobywczymi.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:30 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:29 Dodano załącznik "Opiniowanie projektów zagospodarowania
złóż oraz dodatków do tych projektów objętych
własnością górniczą.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:28 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:24 Dodano załącznik "Wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia
przedsiębiorcy z obowiązku posiadania własnych służb
ratownictwa górniczego .pdf"

(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:23 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:23 Dodano załącznik "Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia
zgody na likwidację funduszu.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:22 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:21 Dodano załącznik "Rozpatrywanie wniosków o naprawę
szkód.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:20 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:20 Dodano załącznik "Wydawanie pozwoleń na przechowywanie
lub używanie sprzętu strzałowego w ruchu zakładu
górniczego.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:19 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:18 Dodano załącznik "Wyrażanie zgody na zbycie materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:17 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:17 Dodano załącznik "Wydawanie pozwoleń na nabywanie,
przechowywanie lub używanie materiałów.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:16 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:15 Dodano załącznik "Opiniowanie spraw dotyczących
rekultywacji gruntów objętych działalnością
górniczą,.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:14 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:14 Dodano załącznik "Uzgadnianie projektów decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz .pdf"

(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:12 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:11 Dodano załącznik "Zatwierdzanie programów szkoleń osób
wykonujących czynności specjalistyczne.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:10 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:09 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie
górnictwa.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:08 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:07 Dodano załącznik "Zatwierdzanie planów ruchu zakładów
górniczych oraz dodatków do planów ruchu.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:07 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:06 Dodano załącznik "Udzielanie informacji na temat danych
osobowych .pdf"

(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 14:05 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 13:55 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 13:54 Dodano załącznik "Udostępnianie informacji
publicznych.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 13:52 Dodano załącznik "Skargi wnioski petycje.pdf"
(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 09:56 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 09:56 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy z
10-08-2015r.pdf

(Zenobiusz Szetela)
27.02.2017 09:55 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
10.08.2015 14:25 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
10.08.2015 14:25 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy z
21-04-2015r.pdf

(Zenobiusz Szetela)
10.08.2015 14:25 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy z
10-08-2015r.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
28.05.2015 10:44 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
21.04.2015 08:10 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
21.04.2015 08:09 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy z
21-04-2015r.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
21.04.2015 08:09 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy z
5-03-2015r.pdf

(Zenobiusz Szetela)
05.03.2015 18:53 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
05.03.2015 18:48 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
05.03.2015 18:46 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy z 5-03-2015r.pdf"
(Zenobiusz Szetela)
05.03.2015 18:46 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy z
23-02-2015r.pdf

(Zenobiusz Szetela)
23.02.2015 20:03 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
23.02.2015 20:02 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
23.02.2015 19:21 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
23.02.2015 19:19 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy z
18-02-2015r.pdf

(Zenobiusz Szetela)
23.02.2015 19:19 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy z
23-02-2015r.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
23.02.2015 13:14 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
23.02.2015 12:24 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
23.02.2015 10:36 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
23.02.2015 10:35 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
19.02.2015 23:55 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy z
18-02-2015r.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
19.02.2015 23:55 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy z
22-04-2014r.pdf

(Zenobiusz Szetela)
19.02.2015 23:53 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
17.02.2015 12:32 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
17.02.2015 12:32 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
16.02.2015 15:08 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
16.02.2015 15:06 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
16.02.2015 15:04 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
24.04.2014 09:18 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
24.04.2014 09:17 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy z
22-04-2014r.pdf"

(Zenobiusz Szetela)
24.04.2014 09:16 Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy.pdf
(Zenobiusz Szetela)
09.02.2012 14:53 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
09.02.2012 14:53 Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy.pdf"
(Zenobiusz Szetela)
09.02.2012 14:52 Usunięto załącznik OUG Kielce JakZałatwiać Sprawy -
plik z dnia 22-08-2011r

(Zenobiusz Szetela)
09.02.2012 14:48 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
22.08.2011 14:51 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
22.08.2011 14:51 Usunięto załącznik OUGKielce_JakZalatwicSprawy_11082006
(Zenobiusz Szetela)
22.08.2011 14:51 Dodano załącznik "OUG Kielce JakZałatwiać Sprawy - plik
z dnia 22-08-2011r"

(Zenobiusz Szetela)
07.06.2010 11:27 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
07.06.2010 11:27 Usunięto załącznik
OUGKielce_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf

(Zenobiusz Szetela)
07.06.2010 11:26 Dodano załącznik "OUGKielce_JakZalatwicSprawy_11082006"
(Zenobiusz Szetela)
23.09.2008 13:40 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
22.01.2008 14:41 Edycja dokumentu (Zenobiusz Szetela)
11.08.2006 13:54 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
11.08.2006 13:54 Dodano załącznik
"OUGKielce_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf"

(Jarosław Królikowski)
11.08.2006 13:53 Usunięto załącznik "OUGKielce_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
15.09.2005 11:52Dodano załącznik "OUGKielce_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
15.09.2005 11:50 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
15.09.2005 11:42Usunięto załącznik "OUGKielce_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
19.04.2005 14:26 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:26Dodano załącznik "OUGKielce_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:25Usunięto załącznik "OUGKielce_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:49 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:48Dodano załącznik "OUGKielce_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:48Usunięto załącznik "OUGKielce-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
29.07.2003 10:26 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
29.07.2003 10:26Dodano załącznik "OUGKielce-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
29.07.2003 10:25Usunięto załącznik "OUG Kielce - Jak załatwić sprawy?"
(Małgorzata Wawro)
12.07.2003 13:53Dodano załącznik "OUG Kielce - Jak załatwić sprawy?"
(Jarosław Królikowski)