Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach

W załączonym dokumencie znajdują się procedury postępowania w następujących sprawach:

 • Skargi i wnioski:
  • Przyjmowanie skarg i wniosków
  • Załatwianie skarg i wniosków
 • Petycje:
  • Przyjmowanie petycji
  • Załatwianie petycji
 • Udostępnianie informacji publicznych
 • Udzielanie informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach
 • Zatwierdzanie planów ruchu oraz zmian tych planów
 • Stwierdzanie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych
 • Szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego
 • Wydawanie pozwoleń na budowę, montaż, remont, rozbiórkę i użytkowanie obiektów budowlanych zakładu górniczego
 • Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych
 • Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów górniczych oraz decyzji o warunkach zabudowy dla pozostałych obiektów na terenach górniczych
 • Opiniowanie spraw dotyczących rekultywacji gruntów objętych działalnością górniczą
 • Wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Wydawanie zgody na zbycie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Wydawanie pozwoleń na przechowywanie i używanie sprzętu strzałowego
 • Wydawanie pozwoleń na oddanie do ruchu obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego
 • Przejmowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych i przekazywanie jej do Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym
 • Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na likwidację funduszu likwidacji zakładu górniczego
 • Wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania zorganizowanego ratownictwa górniczego
 • Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2003 13:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.02.2017 10:20 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
28.02.2017 10:20 Dodano załącznik "KAT JakZalatwicSprawy_27022017.pdf"
(Ewa Kazanowska)
07.10.2015 13:38 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
07.10.2015 13:29 Dodano załącznik "OUG w Katowicach_
Jak_Zalatwic_Sprawy.pdf"

(Edyta Siminska)
07.10.2015 13:26 Usunięto załącznik OUG w Katowicach_
Jak_Zalatwic_Sprawy.pdf

(Edyta Siminska)
07.10.2015 13:26 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
16.09.2015 10:20 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
28.05.2015 11:13 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
28.05.2015 11:10 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
28.05.2015 11:09 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
28.05.2015 11:02 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
20.02.2015 09:06 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
20.02.2015 09:04 Dodano załącznik "OUG w Katowicach_
Jak_Zalatwic_Sprawy.pdf"

(Edyta Siminska)
20.02.2015 09:03 Usunięto załącznik OUG w Katowicach_Jak Zalatwic
Sprawy.pdf

(Edyta Siminska)
29.01.2015 10:43 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
29.01.2015 10:41 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
29.01.2015 10:40 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
29.01.2015 10:37 Dodano załącznik "OUG w Katowicach_Jak Zalatwic
Sprawy.pdf"

(Edyta Siminska)
29.01.2015 10:37 Usunięto załącznik OUG Katowice JakZalatwicSprawy.pdf
(Edyta Siminska)
08.05.2013 09:54 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
08.05.2013 09:54 Dodano załącznik "Wzór wniosku o udzielenie informacji o
warunkach geologiczno-górniczych.pdf"

(Edyta Siminska)
09.02.2012 09:59 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
09.02.2012 09:59 Dodano załącznik "OUG Katowice JakZalatwicSprawy.pdf"
(Edyta Siminska)
09.02.2012 09:57 Usunięto załącznik OUG_w_Katowicach_JakZalatwicSprawy.pdf
(Edyta Siminska)
09.02.2012 09:56 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
01.02.2012 08:33 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
05.05.2011 14:48 Dodano załącznik "OUG_w_Katowicach_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Janusz Pszon)
05.05.2011 14:47 Usunięto załącznik KAT JakZalatwicSprawy_29062010[1].doc
(Janusz Pszon)
05.05.2011 14:47 Usunięto załącznik KAT JakZalatwicSprawy_07012011
(Janusz Pszon)
07.01.2011 12:50 Dodano załącznik "KAT JakZalatwicSprawy_07012011"
(Janusz Pszon)
29.06.2010 13:25 Dodano załącznik "KAT JakZalatwicSprawy_29062010[1].doc"
(Janusz Pszon)
29.06.2010 13:22 Usunięto załącznik
OUGKatowice-JakZalatwicSprawy_11082006.pdf

(Janusz Pszon)
29.06.2010 13:22 Usunięto załącznik KAT jak załatwić sprawy?
(Janusz Pszon)
29.06.2010 13:22 Usunięto załącznik KAT JakZalatwicSprawy 07062010
(Janusz Pszon)
07.06.2010 08:53 Dodano załącznik "KAT JakZalatwicSprawy 07062010"
(Janusz Pszon)
07.06.2010 08:51 Usunięto załącznik KAT JakZalatwicSprawy 07062010
(Janusz Pszon)
07.06.2010 08:50 Dodano załącznik "KAT JakZalatwicSprawy 07062010"
(Janusz Pszon)
07.06.2010 08:46 Usunięto załącznik KAT JakZałatwicSprawy 07062010
(Janusz Pszon)
07.06.2010 08:44 Dodano załącznik "KAT JakZałatwicSprawy 07062010"
(Janusz Pszon)
11.05.2010 13:44 Dodano załącznik "KAT jak załatwić sprawy?"
(Janusz Pszon)
23.09.2008 13:37 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
11.08.2006 13:52 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
11.08.2006 13:52 Dodano załącznik
"OUGKatowice-JakZalatwicSprawy_11082006.pdf"

(Jarosław Królikowski)
11.08.2006 13:50 Usunięto załącznik "OUGKatowice-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
21.07.2006 12:33 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
21.07.2006 12:30 Dodano załącznik "OUGKatowice-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
21.07.2006 12:28 Usunięto załącznik "OUGKatowice_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
15.09.2005 11:46Dodano załącznik "OUGKatowice_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
15.09.2005 11:45Usunięto załącznik "OUGKatowice_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
15.09.2005 11:44 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
28.06.2005 11:05 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.06.2005 11:04Dodano załącznik "OUGKatowice_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
28.06.2005 11:04Usunięto załącznik "OUGKatowice_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:46Dodano załącznik "OUGKatowice_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:46 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:46Usunięto załącznik "OUGKatowice-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
29.07.2003 10:24 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
29.07.2003 10:23Dodano załącznik "OUGKatowice-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
29.07.2003 10:22Usunięto załącznik "OUG Katowice - Jak załatwić
sprawy?"
(Małgorzata Wawro)