Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach

W załączonym dokumencie znajdują się procedury postępowania w następujących sprawach:

 • Skargi i wnioski:
  • Przyjmowanie skarg i wniosków
  • Załatwianie skarg i wniosków
 • Udostępnianie informacji publicznych
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 • Udzielanie informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach
 • Zatwierdzanie planów ruchu oraz zmian tych planów
 • Stwierdzanie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych 
 • Stwierdzanie posiadania przez przedsiębiorców lub jednostki organizacyjne trudniące się szkoleniem pracowników zakładu górniczego odpowiedniej kadry oraz niezbędnych środków umożliwiających właściwe przeszkolenie pracowników

 
 • Zatwierdzanie programów szkolenia osób wykonujących czynności
  specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego, o których mowa w art. 53 ust. 5,

  oraz osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego
  zakładu górniczego
 • Wydawanie pozwoleń na nabywanie lub przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Wydawanie zgody na zbycie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorcy posiadającemu pozwolenie lub koncesję na wytwarzanie tych materiałów lub obrót tymi materiałami przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na nabywanie i przechowywanie tych materiałów  
 • Wydawanie pozwoleń na używanie materiałów wybuchowych oraz zezwoleń na przechowywanie i używanie sprzętu strzałowego  
 • Wydawanie pozwoleń na oddanie do ruchu obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego
 • Wydawanie pozwoleń na budowę, montaż, remont, rozbiórkę i użytkowanie obiektów budowlanych zakładu górniczego
 • Uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych
 • Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów górniczych oraz decyzji o warunkach zabudowy dla pozostałych obiektów na terenach górniczych
 • Opiniowanie spraw dotyczących rekultywacji gruntów objętych działalnością górniczą
 • Opiniowanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi
 • Przejmowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych i przekazywanie jej do Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym
 • Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na likwidację funduszu likwidacji zakładu górniczego
 • Wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania zorganizowanego ratownictwa górniczego
 • Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2003 13:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.02.2017 15:06 Edycja dokumentu (Edwin Safader)
20.02.2012 09:57 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
16.02.2012 13:59 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
16.02.2012 11:58 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
10.02.2012 12:16 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
09.02.2012 14:34 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
09.02.2012 14:34 Dodano załącznik "Jak załatwić sprawy w OUG w Gliwicach"
(Leszek Woźnica)
09.02.2012 14:33 Usunięto załącznik Jak załatwić sprawy w OUG w
Gliwicach

(Leszek Woźnica)
10.01.2011 13:22 Usunięto załącznik Jak załatwić sprawy w OUG Gliwice
(Krzysztof Krótki)
10.01.2011 13:22 Zmieniono tytuł załącznika z
"OUG_JakZalatwicSprawy10-01-2011.pdf" na "Jak załatwić
sprawy w OUG w Gliwicach"

(Krzysztof Krótki)
10.01.2011 13:21 Dodano załącznik "OUG_JakZalatwicSprawy10-01-2011.pdf"
(Krzysztof Krótki)
01.06.2010 12:54 Dodano załącznik "Jak załatwić sprawy w OUG Gliwice "
(Krzysztof Krótki)
01.06.2010 12:52 Usunięto załącznik Jak załatwić sprawy w OUG Gliwice
(Krzysztof Krótki)
06.05.2010 09:31 Dodano załącznik "Jak załatwić sprawy w OUG Gliwice"
(Krzysztof Krótki)
06.05.2010 09:29 Usunięto załącznik Jak załatwić sprawy?
(Krzysztof Krótki)
08.09.2008 13:56 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
04.02.2008 07:46 Edycja dokumentu (Patryk Patucha)
04.02.2008 07:45 Usunięto załącznik
OUGGliwice_JakZalatwicSprawy_11072007.pdf

(Patryk Patucha)
21.01.2008 13:36 Edycja dokumentu (Patryk Patucha)
21.01.2008 13:35 Zmieniono tytuł załącznika z "Jak załatwić sprawy?
(pdf)" na "Jak załatwić sprawy?"

(Patryk Patucha)
21.01.2008 13:34 Dodano załącznik "Jak załatwić sprawy? (pdf)"
(Patryk Patucha)
11.07.2007 13:31 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
11.07.2007 13:31 Dodano załącznik
"OUGGliwice_JakZalatwicSprawy_11072007.pdf"

(Jarosław Królikowski)
11.07.2007 13:31 Usunięto załącznik
"OUGGliwice_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf"

(Jarosław Królikowski)
11.07.2007 13:22 Dodano załącznik
"OUGGliwice_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf"

(Jarosław Królikowski)
11.07.2007 13:21 Usunięto załącznik
"OUGGliwice_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf"

(Jarosław Królikowski)
11.08.2006 13:50 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
11.08.2006 13:49 Dodano załącznik
"OUGGliwice_JakZalatwicSprawy_11082006.pdf"

(Jarosław Królikowski)
11.08.2006 13:48 Usunięto załącznik "OUGGliwice_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
15.09.2005 11:39Dodano załącznik "OUGGliwice_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
15.09.2005 11:38Usunięto załącznik "OUGGliwice_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
15.09.2005 11:37 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
19.04.2005 14:24 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:24Dodano załącznik "OUGGliwice_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:22Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:21Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Jarosław Królikowski)
19.04.2005 14:21Usunięto załącznik "OUGGliwice_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:45Dodano załącznik "OUGGliwice_JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:44 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
03.03.2005 14:44Usunięto załącznik "OUGGliwice-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
29.07.2003 09:44 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
29.07.2003 09:41Dodano załącznik "OUGGliwice-JakZalatwicSprawy.pdf"
(Małgorzata Wawro)
29.07.2003 09:39Usunięto załącznik "OUG Gliwice - Jak załatwić sprawy?"
(Małgorzata Wawro)