Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższy Urząd Górniczy

 

Biuletyn Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, utworzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).