Strona główna biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższy Urząd Górniczy

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą zakaźną, wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, w celu przeciwdziałania COVID-19, na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 i 441), wprowadzam ograniczenie pracy Wyższego Urzędu Górniczego polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

        1) w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego nie będą przyjmowani interesanci;

2)      wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przez Kancelarię Główną Wyższego Urzędu Górniczego w okienku na portierni;

3)      kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie - na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej WUG;

4)      składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

Prezes

Wyższego Urzędu Górniczego

Adam Mirek