Rejestr zmian w biuletynie

20.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Stan przyjmowanych i załatwianych spraw II półrocze 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stan przyjmowanych i załatwianych spraw I półrocze 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wybuchowe_23_11_17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wybuchowe_22_11_17.pdf

19.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru Inspektor zakładówgórniczych ds. miernictwa górniczego.pdf"

16.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Praca w Wyższym Urzędzie Górniczym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Wyższym Urzędzie Górniczym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Wyższym Urzędzie Górniczym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Wyższym Urzędzie Górniczym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

15.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Stwierdzenia kwalifikacji górniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stwierdzenia kwalifikacji górniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "001 Stwierdzone kwalifikacje 2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stan przyjmowanych spraw w OUG w Kielcach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stan przyjmowanych spraw w OUG w Kielcach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tabela-Stan przyjmowanych spraw_II-półrocze-2017wer 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stan przyjmowanych spraw w OUG w Kielcach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tabela-Stan przyjmowanych spraw_II-półrocze-2017wer 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stan przyjmowanych spraw w OUG w Kielcach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tabela-Stan przyjmowanych spraw_I-półrocze-2017wer 1a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stan przyjmowanych spraw w OUG w Kielcach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tabela-Stan przyjmowanych spraw_I-półrocze-2017wer 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Styczeń 2018"

14.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Jak załatwiać sprawy luty 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Jak załatwiać sprawy 14 luty 2018.pdf"

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna