Rejestr zmian w biuletynie

11.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sierpień 2017"
Dotyczy dokumentu:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej OUG Rybnik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gdańsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gdańsku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13537 - inspektor ds. geologii (zastępstwo) -wynik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
starszy statystyk - na zastępstwo - wyniku naboru
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
starszy statystyk - na zastępstwo - wyniku naboru
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr13329.pdf"

09.09.2017

Dotyczy dokumentu:
starszy statystyk - na zastępstwo - wyniku naboru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
starszy statystyk - na zastępstwo - wyniku naboru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
starszy statystyk - na zastępstwo - wyniku naboru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
starszy statystyk - na zastępstwo - wyniku naboru
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr13329.pdf"
Dotyczy dokumentu:
starszy statystyk - na zastępstwo - wyniku naboru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Wyższym Urzędzie Górniczym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego oraz prawach na dobrach niematerialnych na rzecz innych jednostek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego oraz prawach na dobrach niematerialnych na rzecz innych jednostek
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ogłoszenie o zbędnych składnikachmajątku nr 2 z 2017 roku.pdf" na "ogłoszenie o zbędnych składnikachmajątku nr 2 z 2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego oraz prawach na dobrach niematerialnych na rzecz innych jednostek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 2 z 2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego oraz prawach na dobrach niematerialnych na rzecz innych jednostek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku nr 2 z2017 roku.pdf"

05.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Praca w Wyższym Urzędzie Górniczym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Wyższym Urzędzie Górniczym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna