Rejestr zmian w biuletynie

04.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Praktyki w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakaz wykonywania czynności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kompetencje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Status prawny Wyższego Urzędu Górniczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwalifikacje WRZESIEŃ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kwalifikacje WRZESIEŃ 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwalifikacje WRZESIEŃ 2017.pdf"

03.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady udostępniania danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w OUG Rybnik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stan przyjmowanych spraw w OUG w Rybniku w 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kompetencje Dyrektora OUG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja i tryb działania OUG w Rybniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Status prawny OUG w Rybniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownictwo OUG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownictwo Wyższego Urzędu Górniczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 27 09 2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 02 08 2017r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 02 08 2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 27 09 2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeciwdziałanie korupcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna