Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia wraz z eksploatacją, konserwacją oraz naprawą urządzeń i systemów alarmowych antywłamaniowych, telewizji przemysłowej oraz przeciwpożarowych.

 

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

 

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ochrony osób i mienia wraz z eksploatacją, konserwacją oraz naprawą urządzeń i systemów alarmowych antywłamaniowych, telewizji przemysłowej oraz przeciwpożarowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia we wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach.

Dokumenty do postępowania (linki):

Ogłoszenie o zamówieniu

zał.1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zał.2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał.3 - Oświadczenie o spełnianiu warunku

zał.4 - Wykaz osób

zał.5 - Wykaz usług

zał.6 - Formularz ofertowy

zał.7 - Wzór umowy

zmiana treści ogłoszenia z dnia 3 stycznia 2017

zał.3 - zmodyfikowany załącznik oświadczenie o spełnianiu warunku

Odpowiedź na pytania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 30.12.2016   11.01.2017 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia wraz z eksploatacją, konserwacją oraz naprawą urządzeń i systemów alarmowych antywłamaniowych, telewizji przemysłowej oraz przeciwpożarowych.
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:Aneta Rogowska
Data na dokumencie:30.12.2016
Data publikacji:10.02.2017 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2017 13:39 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
10.02.2017 13:38 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
10.02.2017 13:38 Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na
usługę społeczną.PDF"

(Jarosław Królikowski)
10.02.2017 13:38 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
01.02.2017 14:57 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
01.02.2017 14:56 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty.PDF"

(Jarosław Królikowski)
01.02.2017 14:55 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
01.02.2017 14:55 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
10.01.2017 13:52 Edycja dokumentu (Michał Oset)
10.01.2017 13:52 Edycja dokumentu (Michał Oset)
10.01.2017 13:49 Dodano załącznik "odpowiedź na pytania.pdf"
(Michał Oset)
03.01.2017 14:41 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
03.01.2017 14:41 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
03.01.2017 14:40 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
03.01.2017 14:38 Dodano załącznik "zmodyfikowany załącznik nr 3_
oświadczenie o spełnieniu warunku.doc"

(Jarosław Królikowski)
03.01.2017 14:38 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
03.01.2017 14:37 Dodano załącznik "zmiana treści ogłoszenia z dnia
03.01.17.pdf"

(Jarosław Królikowski)
03.01.2017 14:37 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
30.12.2016 12:22 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
30.12.2016 12:18 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
30.12.2016 12:14 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
30.12.2016 12:11 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
30.12.2016 12:07 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
30.12.2016 12:04 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
30.12.2016 11:58 Dodano załącznik "Ochrona-ogłoszenie o zamówieniu
społecznym.PDF"

(Jarosław Królikowski)
30.12.2016 11:57 Dodano załącznik "Ochrona-załącznik nr 1_szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia.pdf"

(Jarosław Królikowski)
30.12.2016 11:57 Dodano załącznik "Ochrona-załącznik nr 2_ oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia.doc"

(Jarosław Królikowski)
30.12.2016 11:57 Dodano załącznik "Ochrona-załącznik nr 3_ oświadczenie
o spełnieniu warunku.doc"

(Jarosław Królikowski)
30.12.2016 11:57 Dodano załącznik "Ochrona-załącznik nr 4_wykaz
osób.doc"

(Jarosław Królikowski)
30.12.2016 11:57 Dodano załącznik "Ochrona-załącznik nr 5_wykaz
usług.doc"

(Jarosław Królikowski)
30.12.2016 11:56 Dodano załącznik "Ochrona-załącznik nr 6_formularz
ofertowy.doc"

(Jarosław Królikowski)
30.12.2016 11:56 Dodano załącznik "Ochrona-załącznik nr 7_wzór
umowy.pdf"

(Jarosław Królikowski)
30.12.2016 11:54 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
30.12.2016 10:15 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
30.12.2016 10:13 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
30.12.2016 10:04 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Królikowski)