Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

 

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

 

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla urzędów górniczych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, a także odbiór przesyłek przygotowanych do wyekspediowania z wyszczególnionych urzędów górniczych.

Dokumenty do postępowania (linki):

Ogłoszenie o zamówieniu

zał.1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zał.2 - oswiadczenie o spełnianiu warunków

zał.3 - wykaz jednostek organizacyjnych

zał.4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał.5 - formularz ofertowy

zał.6 - wzór umowy

Odpowiedzi na pytania

zał.6 - zmodyfikowany wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 07.12.2016   16.12.2016 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:Aneta Rogowska
Data na dokumencie:06.12.2016
Data publikacji:30.12.2016 10:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.12.2016 09:59 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
30.12.2016 09:58 Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia.PDF"

(Jarosław Królikowski)
30.12.2016 09:58 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
30.12.2016 09:57 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
20.12.2016 09:51 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
20.12.2016 09:50 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
20.12.2016 09:49 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty.PDF"

(Jarosław Królikowski)
13.12.2016 14:54 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
13.12.2016 14:52 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
13.12.2016 14:51 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
13.12.2016 14:50 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
13.12.2016 14:50 Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania.PDF"
(Jarosław Królikowski)
13.12.2016 14:49 Dodano załącznik "zmodyfikowany zał 6 wzór umowy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
07.12.2016 10:43 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.12.2016 10:41 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.12.2016 10:39 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.12.2016 10:38 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.12.2016 10:31 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.12.2016 10:31 Dodano załącznik "UslugiPocztowe-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne.pdf"

(Jarosław Królikowski)
07.12.2016 10:31 Dodano załącznik "UslugiPocztowe-zal 1 szczegółow opis
przedmiotu zamowienia.pdf"

(Jarosław Królikowski)
07.12.2016 10:31 Dodano załącznik "UslugiPocztowe-zal 2 oświadczenie o
spełnianiu warunków.doc"

(Jarosław Królikowski)
07.12.2016 10:31 Dodano załącznik "UslugiPocztowe-zal 3 wykaz jednostek
organizacyjnych.doc"

(Jarosław Królikowski)
07.12.2016 10:30 Dodano załącznik "UslugiPocztowe-zal 4 oświadczenie o
barku podstaw do wykluczenia.doc"

(Jarosław Królikowski)
07.12.2016 10:30 Dodano załącznik "UslugiPocztowe-zal 5 formularz
ofertowy.doc"

(Jarosław Królikowski)
07.12.2016 10:30 Dodano załącznik "UslugiPocztowe-zał 6 wzór umowy.pdf"
(Jarosław Królikowski)
07.12.2016 10:30 Usunięto załącznik UslugiPocztowe-OGŁOSZENIE O
ZAMÓWIENIU na usługi społeczne.pdf

(Jarosław Królikowski)
07.12.2016 10:29 Usunięto załącznik UslugiPocztowe-zal 1 szczegółow opis
przedmiotu zamowienia.pdf

(Jarosław Królikowski)
07.12.2016 10:29 Dodano załącznik "UslugiPocztowe-zal 1 szczegółow opis
przedmiotu zamowienia.pdf"

(Jarosław Królikowski)
07.12.2016 10:28 Dodano załącznik "UslugiPocztowe-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne.pdf"

(Jarosław Królikowski)
07.12.2016 10:25 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.11.2016 09:01 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.11.2016 09:00 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.11.2016 09:00 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.11.2016 08:44 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Królikowski)