Stan przyjmowanych spraw OUG Kraków

Stan przyjmowanych spraw (dane za okres 01.07.2017 r. – 31.12.2017 r.)

 

Lp.
Rodzaj sprawy
Stan przyjmowanych spraw
Załatw.
W toku
1.
Skargi
-

-

2.
Wnioski i petycje - -
3.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
-
-
4.
Udzielanie pisemnej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym (na wniosek osoby, której dane dotyczą)

-

-
5.
Opiniowanie projektów zagospodarowania złoża
-
-
6.
Opiniowanie dodatków do projektów zagospodarowania złoża 1 -
7.
Zatwierdzanie planów ruchu zakładów górniczych oraz zmian tych planów

166

15
8.
Stwierdzanie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych 32 -
9.
 Zatwierdzanie programów przeszkolenia pracowników w zakresie znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym na stanowiskach w ruchu zakładu górniczego, które mogą wykonywać czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego 11 3
10.
Udzielanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości przez przedsiębiorcę na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia i jego skutków -
-
11.
Wydawanie pozwoleń na budowę, montaż, remont, rozbiórkę, użytkowanie obiektów budowlanych zakładu górniczego

7

2
12.
Uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych - -
13.
Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy dla pozostałych obiektów na terenach górniczych

442

3
14.
 Opiniowanie spraw dotyczących rekultywacji gruntów objętych działalnością górniczą - -
15.
 Wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 5 -
16.
Wydawanie pozwoleń na przechowywanie i używanie sprzętu strzałowego -

-

17.
Wydawanie zgody na zbycie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorcy posiadającemu pozwolenie lub koncesję na wytwarzanie tych materiałów lub obrót tymi materiałami przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na nabywanie i przechowywanie tych materiałów

-

-

18.
 Udzielanie zezwoleń na oddanie do ruchu obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego

7

-
19.
Przejmowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej z likwidowanych zakładów górniczych i przekazywanie jej do Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym

-

-

20.
Rozpatrywanie wniosków o naprawę szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego na podstawie art. 96 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

-

-
21.
Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na likwidację funduszu likwidacji zakładu górniczego

-

-
22.
Wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania zorganizowanego ratownictwa górniczego

-

-
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 


 

Za treść informacji odpowiada:
Krzysztof Paraszczuk – Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stan przyjmowanych spraw OUG Kraków
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.01.2004 17:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.02.2018 21:22 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
30.01.2018 09:51 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
25.01.2018 11:30 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
25.01.2018 10:10 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
25.01.2018 09:55 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
06.02.2017 14:16 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
19.01.2017 14:21 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
05.01.2017 12:16 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
28.09.2016 09:46 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
28.09.2016 09:41 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
15.03.2016 19:26 Edycja dokumentu (Michał Szymczyk)
15.03.2016 12:22 Edycja dokumentu (Michał Szymczyk)
07.01.2016 14:26 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
09.11.2015 08:34 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
26.10.2015 08:35 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
29.01.2015 17:45 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
28.01.2015 13:21 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
28.01.2015 12:58 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
28.01.2015 12:54 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
19.01.2015 09:31 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
12.01.2015 11:37 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
03.07.2014 13:06 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
28.01.2014 09:08 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
20.01.2014 08:05 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
17.01.2014 08:35 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
16.01.2014 11:26 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
10.10.2013 14:30 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
17.09.2013 15:34 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
17.09.2013 15:19 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
22.01.2013 13:05 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
18.01.2013 10:06 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
18.01.2013 08:51 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
15.01.2013 14:38 Edycja dokumentu (Grzegorz Pasternak)
11.09.2012 14:35 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
07.09.2012 08:18 Edycja dokumentu (Zbigniew Bielewicz)
28.08.2012 15:06 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
28.08.2012 14:25 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
28.08.2012 13:45 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
28.08.2012 13:24 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
28.08.2012 13:20 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
28.08.2012 09:00 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
11.01.2012 09:59 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)
18.07.2011 08:37 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)
17.01.2011 09:38 Edycja dokumentu (Dawid Wanat)
28.09.2010 09:51 Edycja dokumentu (Dawid Wanat)
15.01.2010 12:39 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)
21.07.2009 08:13 Edycja dokumentu (Dawid Wanat)
15.01.2009 15:42 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)
08.12.2008 13:33 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
29.08.2008 12:11 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
04.08.2008 10:14 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)
04.08.2008 10:12 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)
05.02.2008 15:12 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)
11.09.2007 10:15 Edycja dokumentu (Małgorzata Wawro)
13.07.2007 11:31 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)
15.01.2007 11:58 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)
04.08.2006 15:54 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)
04.08.2006 15:53 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)
12.01.2006 12:32 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
12.08.2005 15:24 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
12.08.2005 15:23 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
01.08.2005 11:34 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
15.07.2005 13:04 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
15.07.2005 13:03 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
10.01.2005 15:00 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)
07.08.2004 15:42 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)
20.07.2004 15:45 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)
25.01.2004 17:39 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)
14.01.2004 12:46 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
31.12.2003 15:56 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Królikowski)